AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Aktualitātes | Pēdējās aktualitātes
     

Pēdējās aktualitātes

" Mūsdienīgas mēslošanas tehnoloģijas "
Ļoti cienītās un augsti godātie kolēģi!

Laipni lūdzam piedalīties gadskārtējā zinātniski praktiskajā konferencē
LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētā zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība” 23.02.2017. Darba kārtība
Graudu un rapšu audzētāju konference!
SIA "Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs" sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību aicina Jūs piedalīties Austrumlatvijas reģiona Graudu un rapšu audzētāju konferencē. 2. martā, plkst. 10.30 Viļānu kultūras namā. Programma
Kurzemes agronomu tikšanās Saldū.
Šī gada 20.janvārī Kurzemes zonas agronomus viesmīlīgi uzņēma Latvijas Agronomu biedrības Saldus nodaļa. Par Kurzemes agronomu tikšanos Saldus Druvā stāstīts Rūtas Fjodorovas rakstā laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma ziņas” un Tamāras Kļaviņas rakstā Brocēnu un Saldus novadu laikrakstā „Saldus zeme”. Vairāk
`Mēs agronomi - zemes sāls`
Šie ir vārdi no senas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas agronomijas studentu himnas. Agronomi vienmēr bijuši patrioti un rūpējušies par mūsu Latvijas tēlu plašajā pasaulē. Februāra pirmajās dienās LAB Rēzeknes nodaļas biedri sapulcējās kafejnīcas „Baravika” telpās. Vairāk
Selekcionēti lini ar baltiem ziediem!
Par jaunas linu šķirnes selekcionēšanu doma radās strādājot Balvos. Padomju Savienības laikos Latvijā audzēja no Krievijas ievestās linu šķirnes ‘Svetoč’, ‘Tverca’, ‘K-6’, ‘L-1120’ un citas. Septiņdesmitajos gados Latvijā linu selekcija tika pārtraukta. Skatīt
LATVIJAS AGRONOMUS BIEDRĪBAS BIĻETENS Nr. 20 2016. gada rudens
LATVIJAS AGRONOMUS BIEDRĪBAS BIĻETENS Nr. 20 2016. gada rudens Skatīt
Ciemos Litenē pie mūsu kolēģa – agronoma Gunāra Cigļa! FOTO
Mums parasti lauki asociējas ar tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm augkopība , lopkopība , dārzeņkopība, augļkopība. Pēdējos gados daudz dzirdēts, ka laukos attīstās arī citas nozares – kā piemēram mūsu senču zemes apstrādes rīku , literatūras , kokizstrādājumu kolekcionēšana un saglabāšana, kas ir būtiski svarīgi iepazīstināt mūsu jauno paaudzi , lai izprastu , kā dzīvojuši mūsu tēvi , vectēvi , vecvectēvi. Vairāk
" LAB valde dara zināmu sekojošo informāciju : "
LAB valde dara zināmu sekojošo informāciju:

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) uzsāk projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" īstenošanu.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens būs konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt. Pārējo darbības virzienu ietvaros tiks veikti pētījumi un īstenoti pilotprojekti, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas VDI profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Konsultācijas darba devējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba tiesību jautājumos) tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas, aicinām zvanīt darba dienās plkst. 09.00 - 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: andris.alksnis@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba tiesību eksperts Andris Alksnis.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 - 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski:laima.beroza@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba aizsardzības eksperte Laima Beroza.
2016. gada 17. novembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā!
Valsts svētku priekšvakarā Zemkopības ministrijā notika svinīgs pasākums, kurā zemkopības ministrs apbalvoja 76 nozares pārstāvjus - lauksaimniekus, zinātniekus, mācībspēkus, valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā.

Apbalvojumus saņēma arī Latvijas Agronomu biedrības agronomi .Zemkopības ministrijas augstākais apbalvojums, medaļa "Par centību" tika piešķirta Balvu novada agronomei Regīnai Kuļšai ,VAAD Agroķīmijas departamenta direktorei Skaidrītei Rullei.

Zemkopības ministrijas Atzinības rakstus saņēma Balvu novada z.s. "Īves" īpašnieks Pēteris Kalniņš, Balvu novada agronoms Zigfrīds Rihards Berķis, Viļakas novada deputāte-agronome Regīna Brokāne ,VAAD Latgales nodaļas vadītājas vietniece Tatjanai Užga, Rugāju novada z.s. "Jaunsiliņi"īpašnieks Agris Kalnējs, Rēzeknes novada saimniecības "Mežmalas" īpašnieks Gunārs Smeilis. Pasākums noritēja patīkamā noskaņojumā .

Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģus un visus pārējos apbalvotos Latvijas Valsts svētkos ! FOTO
"Latvijas Agronomu biedrības valdes pārstāve Ārija Romanovska pirms valsts svētkiem viesojas pie Maltas mapulcēniem"
Maltas mazpulks un Valsts svētku gaidīšanas prieks.

Maltas pagastā pirmoreiz mazpulku organizācija tika nodibināta jau tālajā 1936-1940 gadā.Ja ir palikuši dzīvi vai ir kādas ziņas par to laiku mazpulku dalībniekiem, lūdzam dot ziņu par sevi Maltas muzejā vai Maltas vidusskolā. Maltas pagasta ļaudis un jaunie mazpulcēni par to būs ļoti pateicīgi. Vairāk
APTAUJA
Latvijas Agronomu biedrības Valde lūdz izteikt savas domas par biedrības žurnāla „Zeme un Tauta” izdošanas lietderību.

Žurnālu 1955.gadā dibinājuši ārzemēs dzīvojošie Latvijas Agronomu biedrības biedri. Žurnāls ārzemēs iznāca regulāri 2 reizes gadā-pavasarī un rudenī. Atjaunojoties Agronomu biedrībai Latvijā, Latvijas Agronomu biedrības biedri ārzemēs lūdza žurnāla izdošanu turpināt Latvijā.

Žurnāls „Zeme un Tauta” Latvijā iznāk no 1988. gada reizi divos gados, pēc kārtējā LAB kongresa un atspoguļo biedrības dzīvi no kongresa līdz kongresam.

Vienlaicīgi lūdzam novērtēt LAB Biļetenu, kuru saņemat divas reizes gadā, tā saturu ar atzīmi ( 5- ļoti labi, turpināt izdošanu; 4-labi,turpināt izdošanu, bet vēlams:.......; 3-apmierinoši, bet vajadzētu: .....; 2-uzskatu, ka nav jāizdod). Pastāstiet par ko Biļetenā vairāk vajadzētu rakstīt – par LAB vēsturi, agronomu sociālo aizsardzību, izglītību, gaidāmajiem vai notikušajiem pasākumiem lauksaimniecībā (izstādēm, sanāksmēm, semināriem, lauku dienām u.c. pasākumiem).

Jūsu atbildes gaidām līdz 2017. gada 1. februārim pa e- adresi - agronomubiedriba@inbox.lv - vai pa pastu – LAB – Austrai Silmalei Braila iela 14 -210 Rīga, LV 1024
      


      Pēdējās aktualitātes
    
      2017. gada valdes darbības plāns
    
      Valdes sēdes
    
      Informatīvie Biļeteni
    
      Ziņas no nodaļām
    
      Tas var Jūs interesēt
    
      Rakstu arhīvs
    


Latvijas Agronomu biedrības
valdes priekšsēdētāja
Valda Dzeņa informācija


Sveicināti, agronomi ! Var just, ka tuvojas pavasaris, kaut laukā vēl salst un snieg. Šis laiks jāizmanto plānošanai, mācībām, dažādiem kursiem, gan arī kopā sanākšanai, lai pārrunātu aktuālo. Šī gada 23.februārī Jelgavā, LLU pilī notiks konference, kurā zinātnieki informēs par pētījumos iegūtajām atziņām saimniekošanai laukos. Lasīt vairāk


LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS STIPENDIJA

Latvijas Agronomu biedrība 2012. gadā nolēma pievienoties LLU Attīstības fonda mecenātu grupai, lai finansiāli atbalstītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmas „Lauksaimniecība” pamatstudijās studējošos, kuri veic pētījumus agronomijā un ir sabiedriski aktīvi. Lasīt vairāk

ESEJAS:
Sigitas Stakles Eseja
Uģa Ozoliņa Eseja
Artūra Katamadzes Eseja
Lāsmas Lapiņas Eseja
Terēzes Stankus Eseja    www.zm.gov.lv
    Noderīga informācija par aktuālāko
    
    www.vaad.gov.lv
    Valsts augu aizsardzības dienests
    
    www.vidm.gov.lv
    Viss par vides un dabas aizsardību
    

     © 2017 Latvijas agronomu biedrība