AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Sākums | In Memorium
     

Mūžībā aizgājušie 2017 gadā

ĒVALDS VIĻUMSONS 30.12.1922. - 30.07.2017.
Mūžībā aizgājis LAB biedrs, ilggadējs Palsmanes pagasta kolhoza „OKTOBRIS” (vēlāk SIA „PALSA”) vadītājs ĒVALDS VIĻUMSONS.

Viņš bija no tiem vīriem, kuriem gadi maz ko spēja padarīt, kas turas braši un vienmēr iet ar paceltu galvu.

Par mūžā paveikto, par attieksmi pret cilvēkiem un aktīvo sabiedrisko darbību ĒVALDAM VIĻUMSONAM piešķirts Latvijas Agronomu biedrības GODA BIEDRA nosaukums.

Esam zaudējuši sirsnīgu, atsaucīgu biedru, kura domas un atziņas centīsimies paturēt prātā un piepildīt.

Atvadīšanās no Ēvalda Viļumsona 2017. gada 3. augustā pulksten 14.00 Skultes kapu kapličā, zemes klēpī viņu guldīs Strenču kapos.

LAB valde
Arnolds Millers (18.12.1922.-15.07.2017.)
Mūžībā aizgājis Latvijas Agronomu biedrības Goda biedrs, bioloģijas zinātņu doktors, docents, LZA emeritētais zinātnieks.

Viņa darba mūžs bijis garš un daudzpusīgs. Strādājis LLA Augu fizioloģijas katedrā, Varakļānu MTS, Sausnējas MTS, Bulduru Dārzkopības tehnikumā, Augsnes zinību un Zemkopības institūta Eksperimentālā palīgsaimniecībā ”Skangaļi”. Viņa vadībā tika uzbūvēta speciāla laboratorija, kurā uzsāka pētījumus ar lauksaimniecībā nozīmīgiem radioaktīviem elementiem. 1964.gadā A.Millers ZA Bioloģijas institūtā uzsāka pētījumus par jonizējošā starojuma ietekmi uz dzīviem organismiem. Pēc viņa ieteikuma Salaspils Botāniskajā dārzā uzbūvēja gamma lauku un Salaspils Atomreaktorā speciālo ātro neitronu kanālu radiobioloģiskajiem pētījumiem. Tika pētīta sēklu apstarošana ar gamma stariem un paņēmieni kā dzīvajos organismos mazināt jonizējošās radiācijas kaitīgo ietekmi. Līdztekus zinātniskajam darbam A.Millers no 1961.līdz 1997.gadam lasīja lekcijas un vadīja diplomdarbus nākamajiem speciālistiem radiobioloģijā LVU Bioloģijas fakultātē. Viņa darba rezultāti publicēti 75 zinātniskās publikācijās, viņš saņēmis 4 autorapliecības, izdevis 2 mācību grāmatas, publicējis vairāk nekā 50 populārzinātniskus rakstus. Neskatoties uz ievērojamo vecumu A.Millers aktīvi piedalījās LAB Rīgas pilsētas nodaļas darbā. Esam zaudējuši zinošu speciālistu un iejūtīgu biedru.

Izsakām līdzjūtību ģimenei.

LAB Valde

Atvadīšanās no Arnolda Millera notiks ceturtdien, 20 jūlijā plkst. 1300 Krematorijas Lielajā zālē, apbedīšana 1.Meža kapos.
Leontīna Komane 1944.28.09 - 2017.06.05
Pa skuju klātu taku pavasaris mūžībā aizsaucis ilggadīgo LAB Balvu nodaļas agronomi Leontīni Komani .

No 1965. gada Leontīne sāk strādāt par iecirkņa priekšnieci- agronomi Balvu paraugsaimniecībā , bet no 1971. gada par galveno agronomi Balvu rajona kopsaimniecībā “ Borec” , pēc tam Lazdulejas ciema padomē.

Viņas darbīgais mūžs veltīts agronomijai un cilvēkiem . Ar optimismu , darbīgo , enerģisko raksturu , dziesmu un humoru Leontīna prata saliedēt , iedvesmot un palīdzēt cilvēkiem. Dzīves laikā kā donore savas asinis ziedojusi ļoti daudzas reizes.

Ģimenē ar vīru Aldoni Komanu kopā nodzīvoja ilgus 52 mūža gadus. Izaudzinātas divas meitas , loloti mazbērni un mazmazbērni . Leontīni mīlēja ģimenē un cienīja Lazdulejas pagasta cilvēki .

Kā pateicība par Leontīnas Komanes darbīgo mūžu , atvadu brīdī bija daudzi pavadītāji , kuri klāja viņas kapu ar ziedu klēpjiem.

Aizvērušies zemes vārti , izskanējusi Leontīnas ierastā dziesma “ Mēs agronomi zemes sāls ...”
LAB Balvu nodaļas agronomu vārdā R.Kuļša
ĒVALDS KRĒSLIŅŠ (06. 01. 1923. - 01. 2017.)
Šā gada 12. janvārī aizsaulē aizgājis agronoms, zinātnieks un selekcionārs Ēvalds Krēsliņš. Strādājis Lejaskurzemes izmēģinājumu stacijā, pētot un selekcionējot lopbarības augus. Izveidojis dzeltenās lupīnas šķirni “Kurzeme”. Laikabiedriem atmiņā zinātnieks palicis kā gudrs, taisnprātīgs, rūpīgs un precīzs cilvēks, kas vienmēr centies apgūt kaut ko jaunu.
Kuldīgas agronomi
Vilhelmīne Gargurne 31.03.1946.- 07.01.2017.
Mūžības ceļos aizgājusi agronome, bijusī Gulbenes Lauku konsultāciju dienesta vadītāja, mana kādreizējā prakses vadītāja Vilhelmīne Gargurne 31.03.1946.- 07.01.2017.
ar cieņu, Anita Maija Plukse!
GUNĀRS SKRODELIS (02. 07. 1928.- 17. 10. 2016.)
Agronoms GUNĀRS SKRODELIS darba gaitas pavadījis Alūksnes pusē un ilgus gadus Iecavā. Savā agronoma darbā vienmēr bija ļoti atbildīgs un ar labi humora izjūtu.

Pensijas gados strādāja savā piemājas saimniecībā, savas dzīves gudrības nododot znotam un mazdēliem.

Mūža nogali Gunārs pavadīja kopā ar meitas Ilonas ģimeni. Lai arī pēdējos astoņus gadus bija neredzīgs, viņš nezaudēja dzīves optimismu. Viņš visiem paliks atmiņā kā ĪSTS SAIMNIEKS
Gunāra meita Ilona
      


    www.zm.gov.lv
    Noderīga informācija par aktuālāko
    
    www.vidm.gov.lv
    Viss par vides un dabas aizsardību
    

    © 2010 - 2017 Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv | tel. 28851037, 67532864