AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Sākums | Vēsture un fakti | LAB īpašums Burtniekos
     

LAB īpašums Burtniekos

   

      Atsaucoties Latvijas Agronomu biedrības valdes lūgumam, 1921. gada 10. martā Latvijas republikas Zemkopības ministrija izrentēja biedrībai BURTNIEKU muižas centru 548 hektāru kopplatībā (4 streijgabalos). Noteica specializāciju – audzēt zemniekiem piemērotas laukaugu un mājlopu šķirnes. Lai iegūtu vajadzīgo rīcības kapitālu, pilna biedru sapulce nolēma, ka katram LAB biedram jāiemaksā 100 lati kā bezprocentu aizdevums. Atvēra divgadīgo lauksaimniecības skolu, kurā mācījās jaunieši no 26 apkārtnes pagastiem. Zemkopjiem rīkoja dažādus kursus un sacensības, visādi atbalstīja mazpulka darbību. Iedibinājās tradīcija LAB biedriem Burtniekos kopīgi svinēt Jāņus.

      Atzīdama Latvijas Agronomu valstiskos centienus un līdzdalību lauksaimniecības attīstībā, Centrālā Zemes ierīcības komiteja 1931. gada 28. septembrī koroborēja Burtnieku muižu uz Latvijas Agronomu biedrības vārda kā dzimtīpašumu.

      Biedrība nomāja Burtnieku ezeru un gādāja par zivju krājumu atjaunošanu. Ezers deva arī papildus ienākumus un vecajā muižas klētī varēja iekārtot viesnīcu, kurā vasaras brīvdienas pavadīja tie biedrības biedri, kuriem nebija sava lauku īpašuma. Izveidojās tradīcija Burtniekos svinēt Jāņus.

      1940. gadā Burtnieku īpašumu nacionalizēja okupācijas vara, bet 1997. gada 25. martā Latvijas republikas Saeima ar īpašu likumu „Par zemes īpašuma atdošanu Latvijas Agronomu biedrībai” īpašuma tiesības atjaunoja.

      Burtnieku īpašumu apsaimnieko uzticams nomnieks – Latvijas lielākā zirgaudzētava – „Burtnieku zirgaudzētava” SIA, ko sekmīgi vada pazīstamais zirgkopības speciālists un entuziasts Jānis Jurašs. Tagad īpašums ir ļoti sadrumstalots un sastāv no vairāk kā 20 streijgabaliem, pie kam desmit no tiem ir mazāki par hektāru.

      


      LAB vēsture
    
      LAB kongresi
    
      LAB īpašums Burtniekos
        www.zm.gov.lv
    Noderīga informācija par aktuālāko
    
    www.vidm.gov.lv
    Viss par vides un dabas aizsardību
    

    © 2019 Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv | tel. 28851037, 67532864