AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Sākums | Par organizāciju | Kā var iestāties biedrībā
     

Kā var iestāties biedrībā

   

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

Par biedriem uzņem agronomus un biologus ar augstāko izglītību, Lauksaimniecības fakultātes vecāko kursu studentus, kā arī pieredzes bagātus tehnikumu absolventus, kuri aktīvi darbojas agronomijas specialitātē.

Par kolektīvajiem biedriem var būt lauksaimnieciska rakstura uzņēmumi un organizācijas. Biedrībā pieņem Biedrības nodaļas biedri ar balsu vairākumu.


   

Iesnieguma forma, par uzņemšanu Latvijas agronomu biedrībā. Pielikums

      


      Biedrības mērķi
    
      Kā var iestāties biedrībā
    
      Biedrības vadība un struktūra
    
      Biedrības valde
    
      Nodaļu pārstāvji
    
      Kontaktinformācija
         Agronomu Biedrības statūti
    

    © 2020 Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv | tel. 28851037, 67532864