AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Sākums | Par organizāciju | Biedrības mērķi
     

    LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBA(LAB) ir brīvprātīga praktiskajā, zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā strādājošo un pensionēto agronomu apvienība.

   

Biedrības mērķi ir:
1. izstrādāt un ieviest agronomiskās atziņas Latvijas lauksaimniecībā;
2. paaugstināt biedru profesionālo kvalifikāciju;
3. celt profesijas prestižu, rīkojot konkursus, sarīkojumus, apbalvojot aktīvākos biedrus un izvirzot viņus apbalvošanai;
4. izstrādāt priekšlikumus agronomijas speciālistu apmācības pilnveidošanai;
5. rūpēties par agronomijas vēstures materiālu vākšanu un publicēšanu, rakstu krājumu, žurnālu, grāmatu u.c. izdošanu;
6. palīdzēt biedriem darba, sadzīves un sabiedrisko jautājumu risināšanā un aizstāvēt viņu intereses;
7. sekmēt biedru – pensionāru aktīvu iesaistīšanos Biedrības dzīvē un radošajā agronomiskajā darbībā;
8. sadarboties ar radniecīgajām biedrībām ārzemēs.

Biedrības uzdevums ir veikt saimniecisko darbību, lai gūtu līdzekļus Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

      


      Biedrības mērķi
    
      Kā var iestāties biedrībā
    
      Biedrības vadība un struktūra
    
      Biedrības valde
    
      Nodaļu pārstāvji
    
      Kontaktinformācija
         Agronomu Biedrības statūti
    

    © Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv