AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Aktualitātes | Valdes sēdes
     

Valdes sēdes

   
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2023. gada 29. augusts
DARBA KĀRTĪBA:
1. LAB aktualitātes (R.Arnītis).
2. Darbinieku izmaiņas (R. Arnītis, K. Legzdiņa).
3. Plānotās aktivitātes un ierosinājumi (Valdes locekļi)
4. Dažādi. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2023. gada 12.jūlijs
DARBA KĀRTĪBA:
1. LAB aktualitātes (R.Arnītis).
2. Mājaslapa un mediju aktualitātes (R. Arnītis, K.Legzdiņa)
3. Rudens seminārs un agronomu balle (valdes locekļi)
4. Dažādi. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2023. gada 7.jūnijs
DARBA KĀRTĪBA:
1. LAB aktualitātes (R.Arnītis).
2. Situācija ar meža kopšanu un lauksaimniecības īpašumiem (R. Arnītis).
3. Pieredzes apmaiņa par projektu “Mana zaļā palodze” (J. Uzulēns, L. Lapiņa, S. Soloveika, K. Legzdiņa).
4. Dažādi. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2023. gada 2. maijs
DARBA KĀRTĪBA:
1. LAB aktualitātes (R.Arnītis).
2. Situācija ar jaunaudžu kopšanas darbiem (R. Arnītis).
3. Konkursa “Mana zaļā palodze” rezultāti (K. Legzdiņa).
4. LAB biedru reģistri. Situācija nodaļās (Ā. Rudlapa).
5. Dažādi Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2023. gada 22. marts Valdes sēde notiek attālināti, MSTeams platformā (no pulksten 18.00-19.45). PREZENTĀCIJA
DARBA KĀRTĪBA:
1. Meža apsaimniekošana un turpmākās darbības modelis. (R.Arnītis).
2. Mājas lapa, tās attīstība un pilnveidošana (K. Legzdiņa).
3. Biroja izveides gaita (R.Arnītis).
4. Jaunie projekti (J. Uzulēns, L. Lapiņa).
5. LAB biedru reģistri. Situācija nodaļās (Ā. Rudlapa).
6. Diskusija par LAB lomu sabiedrībā Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2023. gada 8. februārī. Valdes sēde notiek attālināti, MSTeams platformā (no pulksten 17.00-19.15).
DARBA KĀRTĪBA:
1) Izmaiņas LAB lauksaimniecības zemju nomas līgumos. Informē R. Arnītis.
2) LAB biroja izveidošana. Iepazīšanās ar potenciālo kandidāti biroja vadītāja amatam.
3) LAB 2022. gada Finanšu pārskats. Informē J. Drēviņa
4) LAB 2023. gada aktivitātes un pasākumi.
5) LAB 2023. gada budžets
6) Dažādi jautājumi Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2022. gada 14. decembrī
DARBA KĀRTĪBA:
1. MPKS” LV Mežs” parāds LAB un turpmākie risinājumi (R. Arnītis, J. Drēviņa)
2.Priekšlikumi LAB aktivitātēm (valdes locekļi)
3. Aktuālie notikumi
4. Dažādi jautājumi. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDES 2022. gada 16. novembrī (15:00-17:30)
DARBA KĀRTĪBA:
1. LAB darbības stratēģiskais plāns un virzieni (R. Arnītis);
2. Situācija par īpašumu apsaimniekošanu (R. Arnītis);
3. Aktuālie notikumi, ieteikumi pasākumiem 2023. gadā (valdes locekļi);
4. Dažādi jautājumi, iesniegumu izskatīšana. Vairāk

Prezentācija - Latvijas Agronomu biedrības attīstības virzieni
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2022. gada 21. oktobrī plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Valdes organizatoriskie jautājumi (R. Arnītis)
2.Situācija ar īpašumu apsaimniekošanu (R.Arnītis)
3. Aktuālie notikumi, pasākumi 2022.gadā (Ā. Rudlapa)
4. LAB turpmākā darbības plāna izstrāde (R. Arnītis)
5. Dažādi jautājumi. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDES 2022. gada 8. jūnijā
DARBA KĀRTĪBA:
1. LAB valdes darba organizēšana;
2. LAB nākotne jaunievēlētās valdes skatījumā;
3. LAB pasākumu plāns;
4. Dažādi jautājumi Vairāk
Latvijas Agronomu biedrības kopsapulce
LAB kopsapulce notika 2022.gada 26.maijā Burtniekos. Darba kārtībā bija šādi jautājumi:

1. Informatīvas prezentācijas
2. LAB valdes priekšsēdētājas Agritas Bites atskaite.
3. Revidenta Aivara Jermuša ziņojums.
4. Izmaiņas LAB statūtos.
5. LAB valdes priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas.
6. LAB goda biedra nosaukuma piešķiršana.
7. LAB ceļojošas balvas Zelta Vārpa pasniegšana.
8. Apliecību pasniegšana jaunajiem biedriem. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2022. gada 11. maijā
DARBA KĀRTĪBA:
1) LAB pilnsapulces programmas apspriešana,
2) LAB jaunās valdes vēlēšanas,
3) Izmaiņas LAB statūtos Vairāk.
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS PAPLAŠINĀTĀS VALDES SĒDES 2022. gada 14. aprīlis PROTOKOLS
DARBA KĀRTĪBA:
1) Tikšanās ar LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāni Daci Siliņu
2) Informācija par gaidāmajām Agronomu dienām, kas paredzētas 27.04. Saņemta vēstule no studentu pašpārvaldes ar aicinājumu piedalīties.
3) 2022. gada pasākumu plāna apspriešana.
4) Kopsapulces organizēšana. Valdes pārvēlēšana.
5) Saimnieciskie jautājumi. Burtnieku īpašumu apsaimniekošana.
6) Iesniegumu izskatīšana un citi jautājumi. Vairāk.
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2021. gada 25. novembrī
DARBA KĀRTĪBA:
1) LKPS LV Mežs pārstāvja Rolanda Feldmaņa prezentācija un informācija par kooperatīva finansiālo situāciju.
2) LAB valdes priekšsēdētājas A. Bites par situāciju biedrības
3) Dažādi jautājumi. Vairāk.
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS PAPLAŠINĀTĀS VALDES SĒDES 2021. gada 23. septembris
DARBA KĀRTĪBA:
1) LAB valdes priekšsēdētājas informatīvais ziņojums par darbu gaitu biedrības īpašumos Burtnieku pagastā. Situācija par situāciju ar MPKS LV Mežs
2) LAB īpašumu pārvaldnieka ziņojums par paveiktajiem darbiem un problēmām Burtnieku mežos.
3) Informācija par LAB iespējamo iesaistīšanos sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu projektā GrassLIFE2.
4) Dažādi jautājumi. Vairāk.
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDES 2021. gada 21. aprīļa PROTOKOLS
DARBA KĀRTĪBA:
1) LAB valdes priekšsēdētājas atskaite par darbu gaitu biedrības īpašumos Burtnieku pagastā. Aktuālie notikumi.
2) LAB Gada pārskats par 2020. gadu.
3) Biedrības simtgadei veltītā piemiņas akmens atklāšana.
4) Dažādi jautājumi. 2021. gada 21. aprīlis PROTOKOLS
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDES 2021. gada 27. janvāra PROTOKOLS
DARBA KĀRTĪBA:

1) Izmaiņas valsts normatīvajos aktos par nodokļiem, to ietekme uz biedrību.

2) VID vēstule par biedrības statusa maiņu un reģistrēšanu komercreģistrā.

3) Līguma atjaunošana ar SIA Censuva grāmatvedības biroju Augmentum par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu LAB

4) Atbalsts LLU konferencei.

5) Dažādi jautājumi. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDES 2020. gada 7. jūlija PROTOKOLS
DARBA KĀRTĪBA:

1) LAB meža īpašumu apsaimniekošana Burtnieku pagastā. Problēmas sadarbība ar MPKS LV Mežs. Iespējamo risinājumu apspriešana;

2) Informācija par Dabas aizsardzības pārvaldes ierosinājumiem Burtnieku ezera palienes pļavu apsaimniekošanā ( LAB īpašumi);

3) Diskusijas par sabiedrības nostāju AA līdzekļu lietošanā. LAB kā profesionāļu viedokļa paudējs.

4) Domu apmaiņa par LAB simtgadei veltītās piemiņas zīmes izgatavošanu; Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2019. gada 3. decembrī
DARBA KĀRTĪBA:

1) Informācija par situāciju LAB īpašumu apsaimniekošanā Burtnieku pagastā. Situācijas izklāsti un diskusijas;

2) LAB 2020. gada aktivitāšu un budžeta apspriešana;

3) Iesniegumu izskatīšana un citu biedrībai aktuālu jautājumu izskatīšana. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2019. gada 29. oktobrī
DARBA KĀRTĪBA:

1) Tikšanās ar Burtnieku novada pašvaldības pārstāvi, lai apspriestu turpmāko sadarbību 4 LAB piederošo zemes gabalu apsaimniekošanā.

2) Tikšanās ar MPKS L.V. Mežs valdes priekšsēdētāju M. Kalvānu, lai apspriestu maksājumu kārtību par LAB piederošajos īpašumos iegūto koksni un tālāko sadarbību ar minēto kooperatīvu.

3) LAB ekspertu ieteikumu LOSP apspriešana.

4) Dažādi jautājumi. Vairāk
Latvijas Agronomu biedrības valdes sēde Jelgavā. 2019
2019. gada 18. septembrī Jelgavā notika kārtēja LAB valdes sēde.

Sēdē apspriestie galvenie jautājumi:
1. LAB līdzdalība LOSP. Biedrības ekspertu ieteikumi lauksaimniecības nozares attīstības politikas un atbalsta nosacījumu veidošanā.
2. Par atbalstu JZK (Jauno zemnieku klubs) forumam Solis. Pasākuma mērķis ir popularizēt lauksaimniecības nozari jauniešu vidū, motivēt viņus mācīties LLU.
3. Jautājumi, kas saistīti ar LAB īpašumu apsaimniekošanu Burtnieku pagastā.
4. Citi biedrībai aktuāli jautājumi. Vairāk
2019. gada 21. februāra LAB valdes sēde
2019. gada 21. februāra LAB valdes sēdē LLU LF studentu pašpārvaldes pārstāvji informē par “ Agronomu dienu 2019” , kas norisināsies 2019. gada 24. aprīlī un aicina LAB pārstāvjus piedalīties. Valda lemj atbalstīt “ Agronomu dienas 2019. “ organizēšanu.

Valde diskutē par Agronomu dzimtu saietiem.. Pārrunā dažādas iespējas, kā pasākumu dažādot un aktīvāk iesaistīt nodaļu vadītājus to veidošanā.

Dz. Kreišmane informē , ka sagatavota grāmata par Pāvilu Kreišmani – Kveldi ( pirmo LLA rektoru, arī LAB vadītāju) Valde nolemj finansiāli atbalstīt grāmatas izdošanu.

Valde apspriež LAB 2019. gada aktivitāšu un budžeta projektu un to apstiprina.

LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS 2019. gada 9. janvāra valdes sēdes
2019. gada 9. janvāra valdes sēdes darba kārtībā vairāki ar LAB darbību saistīti jautājumu. Valde apņemas arī turpmāk rīkoties tā, lai izpildītu LAB STATŪTOS minētos LAB MĒRĶUS.

Valde uzskata, ka vairāk jāsadarbojas ar LAB nodaļām, atbalsta ierosinājumu nodaļu vadītājus aicināt uz valdes sēdēm. Priekšlikums - šādu kopīgu valdes un nodaļu vadītāju sanāksmi organizēt BURTNIEKOS.

Z. Gaile, M. Kreišmane, V. Dzenis , I. Gūtmane un citi valdes locekļi aicina LAB biedrus aktīvāk iesaistīties konferencēs, kursos, izstādēs, sadarboties ar lauksaimnieku zinātniskajiem institūtiem un citām lauksaimnieku organizācijām.

Valde vienojas pārtraukt žurnāla “ ZEME un TAUTA” izdošanu, turpmāk informatīvo BIĻETENU biedriem nesūtīt pa pastu, bet LAB informāciju publicēt LAB mājas lapā www.agronomi.lv, bet LAB biedriem- senioriem, kuri neizmanto datorus, informāciju varēs iegūt pie nodaļu vadītājiem.

LLU LF studentu pašpārvaldes vadītājs M. Štāls un E.I. Malceniece informē valdi par aprīlī paredzētajām AGRONOMU dienām.

Lai turpinātu “ dzimtu saietu “ tradīciju, valde aicinās nodaļu vadītājus un studentu pašpārvaldi apzināt agronomu dzimtas.

Par stāvokli un darbībām LAB īpašumos BURTNIEKOS informē to apsaimniekotājs S. Malkcirtis.

Dz. Grīnberga, V. Dzenis uzskata, ka LAB īpašuma apsaimniekošana tiek sakārtota. A. Bite šī gada martā ar BURTNIEKU zemes nomniekiem pārslēgs zemes nomas līgumus.

Par paveikto izglītības jomā un LLU LF sadarbību ar LAB ziņo dekāne Z. Gaile un Dz. Kreišmane. Kopš 2017. gada, kad sākās diskusija ar LAB valdes pārstāvjiem, ir panāktas vairākas izmaiņas, piemēram, par augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecībām, ko LF studenti var iegūt turpat universiātē VAAD pārstāvju klātbūtnnē, kā arī mehanizācijas un meliorācijas jautājumu risināšanā u.c. Aicina LLU LF noslēgt sadarbības līgumu ar LAB. Kopīgi jāsagatavo vēstule par budžeta līdzekļiem atbalstam jaunajiem mācību spēkiem un prakšu saimniecību atbalstam.

I.Gūtmane rezumē - abām organizācijām jāiet kopā !

LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS 2018. gada 19. septembra valdes sēdes
DARBA KĀRTĪBA
1. Latvijas Jauno Zemnieku kluba iesnieguma izskatīšana;
2. Informācija par tikšanos ar kaimiņu valstu agronomu savienībām;
3. Gatavošanās LAB kopsapulcei – kongresam. Vairāk

Baltijas valstu agronomu biedrību pārstāvju tikšanās 2018.gada 8.septembrī.
Rīgā, Zemkopības Ministrijā, šī gada 8.septembrī notika Baltijas valstu agronomu biedrību (AB) pārstāvju tikšanās. Pārstāvētas bija četras valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija un Somija. Vairāk

2018. gada 18. jūlija LAB valdes sēde
LAB VALDE 2018. gada 18.jūlija sēdē sprieda par LAB kopsapulces – kongresa organizēšanu 2018. gada 19. oktobrī.

Valde nolēma, ka kongress notiks Latvijas Lauksaimniecības univrsitātes Lauksaimniecības fakultātes telpās- vienā laikā ar Lauksaimniecības fakultātes absolventu salidojumu.

Plānots kongresu atklāt pulksten 13.30, absolventu salidojumu 15.00. Prezidenta atskaiti kongresam par LAB valdes darbu ievietot LAB BIĻETENĀ, ko izsniegt kongresa dalībniekiem.

Prezidents apņēmās sagatavot uzrunu arī LLU LF absolventu salidojuma dalībniekiem.

Kongresu un salidojumu organizēt uzņēmās LAB viceprezidente DZIDRA KREIŠMANE.

Valde nolēma LAB balvu “ ZELTA VĀRPA” piešķirt agronomei LAIMAI AŅISIMOVAI.

LAB “ GODA BIEDRA” nosaukuma piešķiršanai valde nolēma kongresa delegātiem ieteikt ANATOLIJU AGAFONOVU un BIRUTU JANSONI.

LAB nodaļām no katriem sešiem biedriem uz kongresu jāizvirza viens delegāts.

Lai sakārtotu jautājumu par LAB biedru naudas iekasēšanu, valde uzdeva LAB revidentei I. GŪTMANEI sagatavot priekšlikumus izskatīšanai kongresā par biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību.

Nolēma nākošo valdes sēdi sasaukt septembra sākumā, sēdes laiku saskaņojot ar pasākuma “ LAUKI IENĀK PILSĒTĀ” norisi. Uz šo valdes sēdi uzaicināt kaimiņu valstu Agronomu biedrību pārstāvjus.


2018. gada 28. marta LAB valdes sēde
2018. gada 28. marta valdes sēdē Zemkopības ministrijas zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītājas vietnieks Valdis Pētersons informē par meliorēto zemju sakārtošanā paveikto un darāmo.

V. Pētersons par svarīgāko uzskata nepieciešamību izglītot zemniekus, zemes īpašniekus par meliorāciju, tās nozīmu lauksaimniecībā. Par meliorācijas sistēmām, kas atrodas zemnieku īpašumā esošajās zemēs, atbildīgi paši zemnieki.. Katrs zemnieks interneta vietnē “ www. meliorācija.lv” var atrast materiālus par savā zemē iebūvētajām meliorācijas sistēmām, meklēt palīdzību un saņemt konsultācijas.

Par meliorācijas jautājumiem atbildīgas divas ministrijas – ZM un VARAM.

Ļoti svarīgs jautājums – melioratoru kadru izglītošana. Jaunus speciālistus gatavo LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, arī Smiltenes un Saulaines tehnikumi. Dz. Kreišmane dara zināmu Lauksaimniecības fakultātes sadarbību ar Vides un būvzinātņu fakultāti par atsevišķa studiju kursa “ Meliorācija “ izveidošanu un iekļaušanu LF studiju programmā.

V. Pētersons atzīst, ka pašvaldības sāk saprast meliorācijas nozīmīgumu un meliorācijas uzraudzība sāk pāriet pašvaldību pārziņā un pamazām virzāmies uz priekšu.

V. Dzenis izsaka vēlēšanos , lai uz priekšu virzāmies straujāk , lai tiktu izveidota sistēma, kas piespiestu zemniekus sakārtot meliorāciju sistēmu stāvokli savā zemē.

Valde pārrunā sadarbību ar kaimiņu valstu – Lietuvas, Igaunijas un Somijas Agronomu biedrībām. Ierosina uzsākt sadarbību ar Polijas Agronomu biedrību.

Valde apspriež pagājušā gadā uzsākto sadarbību ar LLU LF pasniedzējiem. Dz. Kreišmane atzīmē, ka tiek risināti vairāki iepriekšējās tikšanās reizēs pārrunātie jautājumi. LF vienojusies ar VAAD par sadarbību augu aizsardzības apliecības piešķiršanā studentiem, kuri apguvuši attiecīgo studiju kursu. Darba kārtībā ir sadarbība ar Tehnisko fakultāti par mehanizācijas kursa pilnvērtīgāku pasniegšanu un traktora vadītāja apliecības ieguvi. Pēc A. Jātnieka domām LF varētu ierosināt jautājumus, kuros mēs - LAB varētu palīdzēt.

Valde atbalsta LLU LF Studentu pašpārvaldes priekšlikumu par “ JĀŅA AUSEKĻA “ balvas piešķiršanu un šo balvu piešķir otrā kursa studentei INITAI LEGZDIŅAI. Valde nolemj finansiāli atbalsrtīt “ AGRONOMU DIENA 2018 “ organizēšanu.

VALDE nolemj LAB Kopsapulci – 27. Jubilejas kongresu rīkot 2018. gada 19 . oktobrī Jelgavā – Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpās.


2018. gada 7. februāra LAB valdes sēde
Valdes sēdē A. Jātnieks informēja par LAB pārstāvju tikšanos ar LLU LF pasniedzējiem Jelgavā 2018. gada 22.janvārī.

Sarunās pasniedzēji izteica neapmierinātību par vidusskolu beigušo jauniešu zināšanām bioloģijā, fizikā, ķīmijā un arī citos priekšmetos.

LAB pārstāvji uzskata, ka augstskolai ir ļoti zemas prasības studentu zināšanu novērtēšanai. Students augstāko izglītību var iegūt ar vērtējumu – 4 balles. LAB uzskata, ka studiju programmās jāietver jaunākie sasniegumi zinātnē un tehnoloģijās, jāparedz arī tirgus analīze, grāmatvedība, likumdošana.

Jāuzlabo lauksaimniecības tehnikas apmācība, jābūt iespējai studentiem iegūt tiesības tehniku lietot, tāpat iespējai nokārtot eksāmenu augu aizsardzībā, lai iegūtu atbilstošu apliecību.

Sarunās pārrunāja jautājumus par mācību maksu un mācību iestādes finansiālos jautājumus.

Nepieciešams celt LLU prestižu. Jāpierāda jauniešiem, ka studēt lauksaimniecību un tanī strādāt ir interesanti un arī izdevīgi.
- VALDE izskatīja un pieņēma 2018. gada aktivitāšu plānu.
- LAB nav noteiktas kārtības biedru naudas iekasēšanā. Līdz kongresam, kas paredzēts
šī gada oktobrī, plānots sagatavot priekšlikumus LAB biedru naudas iekasēšanas sistēmas sakārtošanai.

- Latvijas un LAB jubilejas gadā valde uzņemas atjaunot sadarbību ar kaimiņu valstu –
Igaunijas un Lietuvas Agronomu biedrībām un ar Somijas Agronomu savienību.


2017. gada 13. decembra sanāksme
Sanāksmē vienojās par LAB valdes pārstāvju un LLU Lauksaimniecības fakultātes pasniedzēju tikšanos Jelgavā 2018. gada 22. janvārī un par galvenajām šīs tikšanās reizē izskatāmajām tēmām .

A.Jātnieks pastāstīja par piedalīšanos Somijas Agronomu savienības 130 gadu jubilejas svinībās, kurās viņš piedalījās kā LAB pārstāvis. Nolēma somu kolēģus uzaicināt uz Latviju vasarā, kad Bauskas novadā notiks “Traktordiena 2018 “ un rudenī uz LAB jubilejas kopsapulci-kongresu.

Sanāksmē apsprieda 2018. gadā plānotās aktivitātes un vienojās rudenī novadu – nodaļu sanāksmes un agronomu dzimtu saietu apvienot vienā kopējā pasākumā – LAB jubilejas kopsapulcē – kongresā.

Grāmatvede J. Drēviņa informēja par biedrības finansiālo stāvokli. Viņa uzskata, ka biedrības zeme netiek efektīvi apsaimniekota, aicināja LAB valdi domāt par biedrības līdzekļu saprātīgu izmantošanu.

R. Krastiņš aicināja uzlabot LAB biedru naudas iekasēšanu.

V. Dzenis atgādināja, ka nav īstas kārtības LAB īpašumā esošo meža platību apsaimniekošanā un iepazīstināja ar Modri Kalvānu - kooperatīvās sabiedrība “’LVMEŽS” vadītāju. Šī sabiedrība sniedz visa veida pakalpojumus meža apsaimniekošanā. M. Kalvāns pastāstīja par kooperatīvās sabiedrības darbību. Sanāksme nolēma atbalstīt V. Dzeņa priekšlikumu biedrībai iesaistīties kooperatīvajā sabiedrībā “MEŽSLV”


2017. gada 11. oktobra valdes sēde
Valdis Dzenis informē valdi par tikšanos ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes vadību un pasniedzējiem. Pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar lauksaimniecības izglītības uzlabošanu. LAB un LLU sadarbība turpināsies, nākamā tikšanās paredzēta jau decembrī.

Runājot par LAB nodaļu un novadu sanāksmēm, valde atzīmēja sanāksmju lomu agronomu diskusiju veicināšanā. V. Dzenis ieteica iesaistīt diskusijās vairāk agronomu un sadarboties arī ar citām lauksaimnieku organizācijām .

A. Broks atskaitījās valdei par paveikto LAB īpašuma – BURTNIEKU zemju apsaimniekošanā laikā no 2009. līdz 2016. gadam. V. Dzenis norādīja, ka A Broks nav iesniedzis dokumentus par veikto meža izstrādi un pārdošanu. Lai oficiāli noformētu A. Broka darbības pārtraukšanu LAB īpašuma apsaimniekošanā, valde pieprasa A. Brokam iesniegt trūkstošos dokumentus.

LAB saņēmusi ielūgumu piedalīties Somijas Agronomu savienības 120. gadu jubilejas svinībās šī gada 28. oktobrī Helsinkos.

Pārstāvēt Latvijas Agronomu biedrību jubilejā LAB valde pilnvaroja Arnoldu Jātnieku.


2017. gada 14. jūlija valdes sēde
valdes sēde notiek Skrīveros. Valde apspriež Latvijas Agronomu biedrības balvu piešķiršanu un precizē nolikumus par GODA BIEDRA nosaukuma piešķiršanu, par ceļojošās balvas „ZELTA VĀRPA”, un „JĀŅA AUSEKĻA balvas” piešķiršanu.

Valde nolemj „ERNESTA SOVERA BALVU” turpmāk nepiešķirt, jo uzskata, ka šīs balvas saņemšanai izvirzītās prasības par agronomisko atziņu popularizēšanu jau ietvertas balvas „ZELTA VĀRPA” kritērijos.

Valdes locekļi diskutē, kā izpildīt vienu no Agronomu biedrības darbības uzdevumiem-veicināt agronomisko atziņu ieviešanu un biedru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

Rihards Krastiņš aicina veidot jaunu stratēģiju, kas celtu biedrības prestižu un nozīmīgumu, kļūstot par visu lauksaimnieku organizāciju vienotāju un profesionālu ekspertu pārstāvniecību.

Valdis Dzenis informē valdi par plānoto Baltijas valstu agronomu saietu Lietuvā un paredzēto tikšanos ar Somijas Agronomu biedrības pārstāvjiem.

Valde viesojas pie vācu zemnieka Fabiana Fennela, kurš kops 2013. gada saimnieko bijušajā SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība” tīrumos. F. Fennels pa - stāsta par saimniekošanas uzsākšanu Latvijā, izrāda kalti, kurā joprojām sekmīgi izmanto uzlabotu un remontētu jau agrāk iekārtoto tehnisko aprīkojumu.


2017. gada 19. maija valdes sēde
notika BURTNIEKOS, kur atrodas LAB īpašums. LAB izveidojusies laba sadarbība ar Burtnieku domes vadību. Burtnieku novada domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds sēdes dalībniekus iepazīstināja ar novada vēsturi un domes darbības galvenajiem uzdevumiem. Pozitīvi novērtēja sadarbību ar LAB un informēja par topošajiem projektiem - skatu torņa būvniecību, pludmales sakārtošanu, dabas takas izveidošanu. Šovasar – 30. jūnijā Burtniekos notiks ļoti plašs pasākums -„Dabas koncertzāle”.

Par LAB īpašuma apsaimniekošanu Burtniekos pastāstīja Dzidra Grīnberga un Staņislavs Malkcirtis. Lai sakoptu mežu platības tiek veiktas sanitārās cirsmas, stādītas priedītes, atēnoti koku stādījumi, uz skatu torni veidota taka.

Par zemes platību izmantošanu LAB ir līgums ar „Zirgaudzētava BURTNIEKI”, uzsāktas sarunas par zirgu ganību aploku uzlabošanu. Valdes sēdes dalībnieki īpašumu iepazina dabā, apskatot gan plānotā skatu torņa un dabas takas vietu, ezera krastmalu, apkopto parku un zirgu ganību aplokus.

Apskatīja arī Zirgaudzētavas bibliotēkas izstāžu zāli un zirgu stalli, kur redzēja diplomētos Burtniekos audzētos zirgus.

Valdes sēdes darba kārtībā bija arī jautājums par gatavošanos Latvijas simtgadei 2018. gadā.

Plānots izdot LAB žurnāla „ZEME un TAUTA” jubilejas izdevumu. Redaktore Agita Pāvule sastādījusi vēlamo tematu sarakstu šim izdevumam. Jāprecizē autori, kuri materiālu žurnālam gatavos.

Paredzēts arī kopējs pasākums ar kaimiņu republiku agronomu savienībām. Tiek apsvērta iespēja kopā ar LLU LF organizēt zinātnisku konferenci.

R. Krastiņš informēja par pasākumu „ TRAKTORDIENA 2017- Viedā lauksaimniecība praksē”, kas divas dienas 26. un 27. maijā noritēs AS „Agrofirma Tērvete” laukā „Anšķini”. Semināri, arklu, sējmašīnu, rugaines kultivatoru, smidzinātāju demonstrējumi uz lauka un traktoru sacensības Šogad jaunums – sējumu apskate un vērtēšana uz lauka. Svētku programma lieliem un maziem.

R.Krastiņš informēja arī, ka Latvijas simtgadei veltīts grandiozs pasākums notiks 2018. gada 18. septembrī Rīgā, kurā piedalīsies labākie dažādu lauksaimniecības nozaru pārstāvji , pierādot, ka lauksaimniecība – galvenā Latvijas ražojošā nozare, ir attīstīta un pelnoša, ka Latvijā dzīvot ir labi.


2017. gada 17. marta valdes sēde
- Zemkopības ministrijas pārstāvis R. Pauniņš informēja valdi par topošajā likumdošanā paredzētajām izmaiņām, kas saistītas ar zemi – to iegādi un nomu. Likumdošanā paredzēti papildinājumi, lai lietderīgāk izmantotu Valsts zemes fondu.

Zemnieku Saeimas pārstāvis M. Troms atzina, ka Latvijā jācīnās ar deviņdesmito gadu nepārdomātās zemes reformas sekām. Zemnieku Saeima iepazinusies ar zemes izmantošanas jautājumu risināšanu citās valstīs. Jādomā par tālākiem likuma papildinājumiem.

Valdes locekļi debatēs uzsvēra, ka lauku pašvaldības pavirši novērtē zemes pircējus.

ZM pārstāvis V. Pētersons informēja valdi par nelielām izmaiņām - papildinājumiem likumdošanā par meliorāciju. Izmaiņas galvenokārt saistītas ar meliorācijas objektiem, kuriem ir vairāki īpašnieki un ar meliorācijas sistēmu būvniecības darbiem pierobežā. Visa meliorācijas sistēmu uzskaite tiek digitalizēta .

Debatēs valdes locekļi uzsvēra meliorācijas lielo nozīmi ceļu kvalitātes nodrošināšanā un to, cik liela nozīme ir zemes īpašnieku izglītošanai par meliorācijas jautājumiem..

- G. Lanka informēja, ka attiecībā uz VARAM sagatavoto „Zemes politikas plāna projektu no 2017. gada līdz 2020.gadam, ZM uzskata, ka zemes jautājumu risināšanai nepieciešams ilgāks plānošanas periods – vismaz līdz 2025. – 20 30. gadam. ZM iebilst, ka Latvijas vidējais svērtais zemes kvalitātes novērtējums - 38 balles tiek uzskatīts par minimālo auglības līmeni LIZ, kas nodrošina komerciāli dzīvotspējīgu lauksaimniecību. ZM speciālisti uzskata, ka to varētu attiecināt uz augkopību, bet ne uz visu lauksaimniecību. Praksē ir pierādīts, ka gaļas lopkopība, arī aitkopība var nodrošināt augstu rentabilitāti saimniekojot uz zemes, kur novērtējums ir ievērojami zemāks par 38 ballēm. Aicināja LAB dot savu atzinumu.

- G. Lanka informēja arī par nepieciešamajām izmaiņām „Lauksaimniecības labas prakses nosacījumos” (LLPN). Norādīja kāda informācija būtu jāiekļauj LLPN.

- Jauno Zemnieku Kluba pārstāvji G. Valainis un M. Treimanis iepazīstināja ar JZK aktivitātēm un rudenī plānoto Forumu „SOLIS 2017”.

- V. Dzenis aicināja valdes locekļus padomāt, ko LAB varētu darīt Latvijas simtgades atzīmēšanā. BURTNIEKOS paredzēts stādīt bērzu aleju, Ierosināja LAB biedriem uz LAB zemes iestādīt 100 bērzus. L.Beroza ieteica uzskatāmi parādīt Latvijas agronomus trīs laika posmos –pirms okupācijas, okupāciju laikā un pēc neatkarības atjaunošanas. Ierosināja sagatavot žurnāla „ZEME un TAUTA” jubilejas izdevumu ar plašāku informāciju par Latvijas agronomiem, agronomu dzimtām. V. Dzenis aicināja priekšlikumus pārdomāt un papildināt.

Valde nolēma:- atbalstīt LLU LF Studējošo pašpārvaldes priekšlikumu un „JĀŅA AUSEKĻA” balvu piešķīra LLU LF 2. kursa studentam Jānim Haļzovam. - finansiāli atbalstīt „AGRONOMU DIENAS 2017”.


2017. gada 13. janvāra valdes sēde
2017. gada 13. janvāra valdes sēdes darba kārtībā divi svarīgi jautājumi:
- LAB zemes īpašuma BURTNIEKOS apsaimniekošana;
- 2017. gada valdes darbības plāna apspriešana.

V.Dzenis informēja valdi, ka noslēgts līgums ar vietējiem agronomiem Dzidru Grīnbergu un Staņislavu Malkcirti, lai viņi organizētu sekmīgāku LAB īpašuma apsaimniekošanu Burtniekos.

A. Brokam valde uzdeva sagatavot atskaiti par līdz šim paveikto LAB BURTNIEKU īpašuma apsaimniekošanas organizēšanā un kopā ar A. Jansonu sagatavot uzskatāmu vizuālu informāciju par pašreizējo situāciju LAB BURTNIEKU īpašumā.

Valde izskatīja un apstiprināja 2017. gada valdes darbības plāna projektu, un uzdeva to publicēt LAB mājas lapā.

Bez ikgadējiem pasākumiem plānā paredzēts:
- organizēt vasarā praktisku lauku semināru;
- atzīmējot mūsu pirmā Goda Biedra Kārļa Ulmaņa 140. dzimšanas dienu piedalīties konferences rīkošanā Priekuļos;
- pārskatīt un precizēt LAB balvu nolikumus;
- apzināt un sakārtot LAB dokumentus un arhīvu.

Valde sprieda, kā uzlabot un aktivizēt LAB mājas lapu.

R. Krastiņš aicināja agronomus domāt, kā biedrība gatavosies Latvijas valsts simtgadei.


2016. gada 23. novembra valdes sēde
2016. gada 23. novembra valdes sēdē Zemkopības ministrijas pārstāve Dace Guste informēja par gadāmajām izmaiņām zemes likumdošanā.

Šo likumu izstrādāšanā sadarbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Tieslietu ministrija un Zemkopības ministrija. Grūtības rada tas, ka nav vienādi dati zemes uzsaitē. Sagatavojot „Zemes pārvaldības likumprojektu” VARAM izmanto Zemes dienesta datus, kas nesaskan ar Ministrijas rīcībā esošajiem Lauku atbalsta dienesta(LAAD) datiem.

Tiek gatavoti grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Par sagatavotajiem grozījumiem savus iebildumus un priekšlikumus sniegusi Zemnieku Saeima un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP).

R. Krastiņš uzskata, ka Latvijas Agronomu biedrībai jākļūst par organizāciju, kas vieno visas lauksaimnieku organizācijas un aizstāv un izsaka to kopējo viedokli. Valde šo uzskatu atbalsta.

Valde atbalsta arī R. Krastiņa priekšlikumu, ka, lai LAB pildītu uzdevumu lauksaimnieku organizāciju kopējo interešu vienošanā, biedrībai nepieciešams biroja vadītājs, kas reāli varētu saistīties un uzturētu sakarus ar šīm organizācijām.

Dz. Kreišmane iepazīstina valdes locekļus ar agronomu izglītības sistēmu LLU un ar iespējamām izmaiņām LLU struktūrā.

LLU mācās daudz agronomu, pieprasījums pēc agronomiem ir liels, LLU nespēj visus pieprasījumus pēc speciālistiem nodrošināt.

A. Bite pastāsta par Latvijas Mazpulka Kurzemes novada sanāksmes norisi un aicina nākamā gada aktivitātēs iekļaut projektus par LAB sadarbību ar mazpulku.

L. Beroza iepazīstina ar jaunu projektu – „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”.


2016. gada 21. septembra valdes sēde
2016. gada 21. septembra valdes sēdē piedalās pārstāvji no „Latvijas Jauno Zemnieku kluba. Kluba vadītāja Agnese Gilnere valdi iepazīstina ar Kluba organizētā foruma „SOLIS 2016” plānoto norisi un tā mērķi – iedrošināt jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību lauku apvidos. Forums notiks Iecavā no 28. līdz 30. oktobrim. A.Gilnere aicina LAB pārstāvjus piedalīties forumā kā lektorus.

Dz. Kreišmane iesaka klubam sadarboties ar LLU LF studentu pašpārvaldi. V. Dzenis apsola LAB lektora līdzdalību forumā.

V. Dzenis uzskata, ka nākamajos gados no LAB plašajām darbības jomām jāizvēlas svarīgākās, kurās darboties aktīvāk. Kā galvenos jautājumus uzskata : zemes izmantošanu, meliorāciju, augsnes auglības saglabāšanu un paaugstināšanu, agronomisko atziņu ieviešanu un dažāda veida atbalstu LAB biedriem.

Latvijā notiek daudz un dažādi ar lauksaimniecību saistīti pasākumi. Kā brīvu nišu V. Dzenis redz vides video filmu veidošanu- „video izglītību.” Dz. Kreišmane atzinīgi novērtē priekšlikumu. Šādas filmas varētu izmantot lekcijās gan studentiem, gan visiem lauksaimniekiem.

Valde atbalsta V, Dzeņa ierosinājumu – lai biedrība darbotos aktīvāk, radīt biedrības izpilddirektora amatu. Valdes locekļiem uzdevums šo ierosinājumu pārdomāt un precizēt izpilddirektora pienākumus.


2016. gada 24. augusta valdes sēde
2016. gada 24. augustā valde atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra aizrādījumiem precizē 26. kongresā veiktās izmaiņas LAB STATŪTU tekstā.

VALDIS DZENIS konkretizē klātesošo valdes locekļu atbildības jomas : Dz. Kreišmanei turpināt atbildēt par LAB sadarbību ar zinātniekiem un lauksaimnieciskās izglītības jautājumiem, G. Lankam – nodrošināt sadarbību ar Zemkopības Ministriju, R. Krastiņam uzticēt LAB attīstības un stratēģijas jautājumus un sadarbību ar kaimiņu valstu agronomu biedrībām, A. Jansonam - LAB zemes īpašuma BURTNIEKOS apsaimniekošanas jautājumus.

Latgales pārstāvjiem valdē- Ā. Romanovskai un I. Kārkliņam novēl sekmīgi turpināt aktivizēt LAB darbību Latgalē, A. Biti un V. Cielavu aicina uzturēt LAB aktivitāti Kurzemes nodaļās un veicināt sadarbību un koordināciju ar Latvijas Mazpulku.

V. Dzenis pirms šī gada aktivitāšu precizēšanas un 2017. gada aktivitāšu plānošanas iesaka visiem iepazīties ar Latvijas Agronomu biedrības 1935. gada pārskatu.

Grāmatvede J. Dzērviņa apsveic jauno valdi un atgādina, ka visi izdevumu dokumenti – čeki un rēķini jāiesniedz laicīgi. Iesaka meklēt idejas , lai sagatavotu projektus ES līdzekļu piesaistīšanai.

VALDE nolemj atbalstīt Latvijas Jauno Zemnieku kluba projektu- „ Lauku jauniešu izaugsmes forums „SOLIS – 2016”, kas notiks no 2016. gada 28.oktobra līdz 30. oktobrim Iecavā..


2016. gada 5.jūlija valdes sēde Priekuļos
Valde atbalsta LAB prezidenta – valdes priekšsēdētāja Valda Dzeņa priekšlikumu un par LAB viceprezidentiem /valdes priekšsēdētāja vietniekiem/ ievēl – Aldi Jansonu, Arnoldu Jātnieku, Dzidru Kreišmani un Anitu Lešinsku.


2016. gada 28.maija valdes sēde Tērvetē
Valdē izskata biedrības nodaļu priekšlikumus par LAB GODA BIEDRA nosaukuma piešķiršanu un apspriež nepieciešamās izmaiņas LAB STATŪTOS.

Valde nolemj atbalstīt Birutas Jansones dalību NJF rīkotajā seminārā par daudzgadīgo zālāju sēklaudzēšanu šī gada jūnijā Norvēģijā un finansiāli atbalstīt bijušā LAB prezidenta Māra Grīnvalda kapa vietas noformēšanu un pieminekļa uzstādīšanu.


2016. gada 15. aprīļa valdes sēde
LAB valde uzdod Aivaram Brokam līdz kongresam precizēt visus valdes sēdē apskatītos neskaidros jautājumus par LAB īpašumu „BURTNIEKOS”.

Valde nolemj LAB „JĀŅA AUSEKĻA” balvu piešķirt LLU LF 2 kursa studentam Jānim Kaņepam un finansiāli atbalstīt LLU LF studentu pašpārvaldes organizētās „AGRONOMU DIEBAS”.

LAB ceļojošo balvu „ZELTA VĀRPA” šī gada laureātam Rihardam Krastiņam nolemj pasniegt 28 maijā Tērvetē – „TRAKTORDIENU” atklāšanas laikā.


2016. gada 1 aprīļa valdes sēde
Galvenais jautājums – gatavošanās LAB 25. kongresam.

L. Beroza informēja, ka Priekuļos telpas kongresam rezervētas 5. jūlijā no 10.30 līdz 13. 00. Dalībniekus reģistrēs no 10.30. Pēc pulksten 13.00 sāksies Lauku dienas pasākumi. Zāles priekštelpā būs kafijas galds ar uzkodām. Jāprecizē izdevumi par telpu izmantošanu. Atskaites ziņojumu valde uzdeva sagatavot Valdim Dzenim.

Valde izskatīja priekšlikumus par ceļojošās balvas ZELTA VĀRPA un LAB GODA BIEDRA nosaukuma piešķiršanu.

Jēkabpils nodaļas vadītāja Anita Putka informēja par LAB agronomu dzimtu saieta rīkošanu pie agronoma Andra Felsa Krustpils pagasta zemnieku saimniecībā „Vīnkalni”. Valde vienojās, ka saiets notiks 4. jūnijā. Vairāk informācijas par saietu nolēma ievietot LAB mājas lapā un BIĻETENĀ.

A. Silmale informēja par 2016. gada pavasara BIĻETENA sagatavošanas gaitu.

LAB grāmatvede J. Dzērviņa ziņoja, ka pārņēmusi LAB grāmatvedības dokumentus un konstatējusi vairākas nepilnības un kļūdas. Daudz neskaidrību LAB sadarbībā ar BURTNIEKU īpašuma nomniekiem. Valde pilnvaroja LAB viceprezidentus Dz. Kreišmani, A. Jātnieku un V. Dzeni kopīgi ar grāmatvedi precizēt dokumentus un palīdzēt grāmatvedei novērst iepriekš pieļautos trūkumus.

LAB valde nolēma sveikt Latvijas Jauno Zemnieku klubu jubilejā un atbalstīt Eiropas kartupeļu pētniecības Agronomijas sekcijas konferences rīkošanu 2016. gada septembrī.

Nākošā valdes sēde notiks Tērvetē TRAKTORU DIENAS pasākuma laikā –2016. gada 27/28. maijā.


2016. gada 22. janvāra valdes sēde
2016. gada 22. janvāra sēdē valde nolēma , ka līdz kongresam LAB prezidenta pienākumus pēc kārtas pildīs visi trīs viceprezidenti – Valdis Dzenis, Arnolds Jātnieks un Dzidra Kreišmane.

Latvijas Mazpulka pārstāve I. Juhņēviča pastāstīja par LAB līdzšinējo sadarbību ar Mazpulku un Māra Grīnvalda plašo darbību šajā jomā.

V. Dzenis iepazīstināja valdi ar jauno grāmatvedi – Janu Dreiviņu.

Valde apsprieda un pieņēma Latvijas Agronomu biedrības 2016. gada aktivitāšu plānu, ko nolēma ievietot LAB mājas lapā - www. agronomi.lv.

Valde nolēma finansiāli atbalstīt zinātniski praktisko konferenci LLU 2016. gada 25./26. februārī. LAB biedriem piedalīšanās konferencē bez dalības maksas, uzrādot LAB biedra karti .


2015. gada 11. decembra valdes sēde
1. Atklājot, sēdi Valdis DZENIS aicināja ar klusuma brīdi pieminēt LAB prezidenta MĀRA GRĪNVALDA aiziešanu mūžībā.

2. Sēdē izskatīja 2015. gadā valdes paveikto darbu un apsprieda veicamos uzdevumus 2016. gadā, lai LAB darbībā turpinātu Māra GRĪNVALDA uzsāktās ieceres.

3. Par BALTIJAS VALSTU agronomu sadarbības paplašināšanu runāja Kuldīgas nodaļas vadītāja Ārija Rudlapa, Biruta JANSONE, Iveta GŪTMANE, Anita LEŠINSKA, Imants KĀRKLIŅŠ, Rihards KRASTIŅŠ.

4. Valdis DZENIS rezumēja, ka sadarbība noteikti jāturpina un jāpaplašina, jāapkopo visi izteiktie priekšlikumi, lai 2017. gadā godam varētu uzņemt kaimiņu valstu agronomus.

5. Agronomu dzimtu saietam 2016. gada vasarā Māris GRĪNVALDS bija ierosinājis izraudzīties kādu Jēkabpils puses saimniecību. Valde nolēma līdz nākamajai valdes sēdei kopā ar Jēkabpils nodaļas vadītāju Anitu PUTKU precizēt saieta norises vietu un laiku.

6. 2016. gadā jāorganizē gadskārtējais LAB kongress. Par kongresa norises vietu Māris GRĪNVALDS bija ievadījis sarunas ar Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadību. Laima BEROZA informēja, ka Institūts kongresa organizēšanu Priekuļos atbalsta, tas varētu notikt jūnijā vai jūlijā, lauku dienu laikā.

7. Māris GRĪNVALDS aktīvi sadarbojās ar LATVIJAS MAZPULKU organizāciju. Jāatrod cienīgs Māra darba turpinātājs.

8. Māris, pirms aiziešanas mūžībā, uz valdes sēdi bija uzaicinājis no LLU LF iepriekšējā gada LAB stipendiātu Artūru KATAMADZI. Artūrs, tagad jau 4. kursa students, arī Latvijas Jauno Zemnieku kluba valdes priekšsēdētājs, pateicās par saņemto stipendiju, kas ļoti noderējusi prakses laikā gan Vācijā, gan Somijā. Pastāstīja, kā viņš sadarbojas ar lauku jauniešiem Uzskata, ka Latvijā pārāk mazs atbalsts ir mazajām zemnieku saimniecībām.

9. Sēdes nobeigumā Valdis DZENIS aicināja līdz nākamajai valdes sēdei 2016. gada 22. janvārī pārdomāt un precizēt biedrībai veicamās aktivitātes.


2015. gada 16. oktobra valdes sēde
1. M. Grīnvalds iepazīstina valdi ar LAB žurnālu „ZEME un TAUTA” Nr.53

2. M. Grīnvalds informē, ka par Latvijas Agronomu biedrības 2015./2016. studiju gada stipendiāti izvirzīta LLU Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa studente Lāsma Lapiņa. Valde nolemj Lāsmu Lapiņu apstiprināt par LAB 2015./2016.studiju gada stipendiāti un pieņem zināšanai, ka kādā no nākamajām valdes sēdēm paredzēta tikšanās ar 2014/2015.studiju gada stipendiātu Artūru Katamadzi.

3. Valde vienojas, ka nākamajā gadā LAB Agronomu dzimtu saiets notiks Jēkabpils pusē. Tiek precizēta kārtējā - 2016. gada - LAB kongresa norises vieta.

4. Valde nolemj atbalstīt B.Jansones ieteikumu un „ERNESTA SOVERA” balvu piešķirt Zemkopības zinātniskā institūta selekcijas nodaļas vadītājai Sarmītei Rancānei.

5. A.Jātnieks aicina apsvērt iespēju sagatavot, sastādīt un izdot zemniekiem domātu jaunu „Rokas grāmatu par lauksaimnieciskās ražošanas pamata jautājumiem”.


2015. gada 18. septembra valdes sēde
1. M. Grīnvalds iepazīstina valdi ar saņemtajiem iesniegumiem un ierosinājumiem: -Latvijas Jauno Zemnieku klubs lūdz LAB atbalstīt projektu „Lauku jauniešu izaugsmes forums SOLIS 2015”, kas šī gada oktobrī norisināsies Burtnieku novada „Ķempēnos”. Foruma tēma – „No idejas līdz tirgus iekarošanai „Valde nolemj atbalstīt JZK projektu, sponsorējot pasākuma izmaksas par transportu.

-I.Kārkliņš aicina finansiāli atbalstīt Latgales novada lauku dienu dokumentētājus – foto un video materiālu sagatavotājus K. Bikaviņu, A. Ciekuru un E. Dārznieku par LAB pasākumu popularizēšanu. Valde nolemj atbalstīt. -LLU LF atsūtījusi „LLU pētniecības programmu 2015. – 2020.” gadam un lūdz LAB viedokli par programmā ietvertajām pētnieciskajām tēmām. Valde nolemj ar programmu iepazīstināt rajonu nodaļas un līdz 30. septembrim apkopot rajonu nodaļu priekšlikumus un sagatavot LAB atsauksmi par programmu.

-M. Grīnvalds ierosina LAB jaundibināmajai balvai Latvijas zinātniekiem, kuri veic Latvijas lauksaimniecībai nozīmīgus pētījumus un tos ievieš dzīvē, kā sponsorus piesaistīt kooperatīvus, kas piedalās Latvijas zemnieku produkcijas realizēšanā, kā arī citas lauksaimnieku organizācijas. Valde priekšlikumu atbalsta. M.Grīnvalds informē, ka oktobrī LLU tiks vērtēti kandidāti, kuri pieteikušies LAB stipendijai.

2. Pārrunas par paredzamajām izmaiņām zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumos.
Valdes sēdē piedalās agronomi – 12. Saeimas deputāti V. Dambe un A.Krauze, kā arī ZM pārstāvis R. Pauniņš. Apspriedes gaitā noskaidrojās, ka jauno noteikumu sagatavošanā agronomi nav iesaistīti, tos sagatavojusi Finanšu ministrija. Kā galvenais faktors zemes vērtības noteikšanā tagad ir zemes tirgus vērtība, ko valde uzskata par absurdu. Tā kā šajā gadā vairs nav iespējams mainīt vērtēšanas noteikumus jo tie skar budžetu, valde nolemj par šo jautājumu sagatavot savus priekšlikumus Zemkopības ministrijai ar nolūku panākt izmaiņas zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumos, lai tos varētu ņemt vērā sagatavojot budžetu nākamajiem gadiem.

3. Par lauksaimniecības speciālistu sagatavošanu.
Latvijas zemniekiem grūti atrast labus speciālistus darbam ar moderno tehniku. Valde atbalsta kompetences centru izveidošanu pie skolām, kurām ir bagātīgs tehniskais aprīkojums. Jāieinteresē saimniecības sadarboties arī ar LLU studentiem. Labi piemēri ir ārvalstu lauksaimniecības kompetences centros.

4. Par raundapa izmantošanu.
V. Dambe, kas iepazinies ar faktiem par raundapa nelabvēlīgo ietekmi, ierosina raundapu aizliegt lietot mazdārziņos. Valde iesaka V.Dambem turpināt iedziļināties jautājumā par raundapa izmantošanu lauksaimniecībā un par jaunākajām atziņām lūdz informēt valdi.


2015. gada 14. augusta valdes sēde
- Valde nolēma LAB ceļojošo balvu „ZELTA VĀRPA” par 2014. gadu piešķirt Daugavpils puses zemniekam- agronomam Valērijam Ančevskim.

L. Beroza, Dz. Kreišmane, R. Heniņš un arī citi valdes locekļi ierosināja dibināt LAB balvu, ko piešķirt zinātniekiem, kas veicina lauksaimniecības zinātnes attīstību Latvijā. To varētu pasniegt februārī, LLU konferences laikā.

M. Grīnvalds informēja:
- nākamajā valdes sēdē 18. septembrī, kad paredzēts runāt par izmaiņām kadastrālās vērtēšanas noteikumos, aicināsim piedalīties arī agronomus Saeimas deputātus – A. Krauzi, V, Dambi un J. Kursīti;

- Latvijas agronomu pārstāvji, kā bija plānots, piedalījās Baltijas valstu agronomu sanāksmē Šauļos, nākamgad šāda tikšanās notiks Igaunijā;

L. Beroza rosināja pilnveidot agronomu dzimtu saietu norisi, rūpīgāk saplānot to pasākumus un programmu.

V. Dzenis uzsvēra, ka biedrības darbā vairāk jāiesaista jaunie agronomi ar jaunām idejām par lauksaimniecībā un biedrībā risināmiem jautājumiem.

R. Heniņš aicina organizēt „prāta vētru”- sesiju, kur runātu par biedrības galvenajiem uzdevumiem.


2015. gada 29. maijā BURTNIEKOS
- 2015. gada 29. maijā BURTNIEKOS, Agronomu dzimtu kārtējā saieta laikā notika arī LAB valdes sēde.

- Valde nolēma jautājumu par balvas „ ZELTA VĀRPA” piešķiršanu izskatīt augusta valdes sēdē.

Māris GRĪNVALDS informēja:
- sekmīgi veikta meža stādīšana LAB īpašumā BURTNIEKOS un atgādināja, ka par iestādītajiem kociņiem būs jārūpējas;
- uz gadskārtējo Baltijas valstu agronomu tikšanos Šauļos gatavojas doties LAB agronomu grupa;
- vēl nav līdz galam nokārtots jautājums par mazo zemes izmantotāju nekustāmā īpašuma nodokļa iekasēšanu.


2015. gada 27. marta valdes sēde
         -M. Grīnvalds informēja valdi par 19.-20. februāra konferenci Jelgavā un par izmaiņām „SĒJĒJA” konkursa nolikumā.
         -VALDE nolēma „JĀŅA AUSEKĻA” balvu piešķirt LLU LF 3. kursa studentei Agitai MEDNEI, kā arī finansiāli atbalstīt LLU LF pasākuma „AGRONOMU DIENAS” organizēšanu.

         -M. Grīnvalds un A. Broks ziņoja par pasākumiem BURTNIEKOS:
                  -aprīļa beigās LAB īpašuma divos hektāros notiks meža atjaunošanas darbi – meža stādīšana. Jāiestāda 5.5 – 6 tūkstoš priežu stādu. Tehnika tiek meklēta tuvākajās mežniecībās. Stādīt palīdzēs LLU studenti, Burtnieku iedzīvotāji un skolnieki.
                  - 29. maijā Burtniekos - Jāņa Grīnberga saimniecībā pulcēsies LAB agronomu dzimtas. Saieta programmu kopīgi sastādīs A. Broks, L. Beroza, V. Sproģe un I. Reliņa.

         -Par žurnāla „ZEME un TAUTA” jaunā žurnāla sagatavošanu valdei stāstīja tā redaktore Agita Pāvule.
         -Valde vienojās žurnālu papildināt ar informāciju par jaunākajām Latvijas selekcionāru izveidotajām laukaugu šķirnēm.
         -Nākamā valdes sēde – dzimtu saieta laikā 29. maijā Burtniekos.


2015. gada 16. janvāra valdes sēde
         -2015. gada 16. janvāra sēdē LAB valde apstiprināja „LAB plānotās aktivitātes 2015. gadam”.
         -M. Grīnvalds atgādināja, ka šogad Burtniekos jāsarīko jau 2014. gadā plānotais LAB agronomu dzimtu saiets, aicināja agronomus piedalīties Burtniekos atjaunojamā meža stādīšanā.
         -Dz. Kreišmane pastāstīja, ka gatavošanās zinātniski- praktiskajai konferencei 2015. gada 19.-20. februārī rit raiti - top konferences rakstu krājums, tiek meklēti konferences atbalstītāji – sponsori. Valde nolēma palielināt konferences organizēšanai paredzēto finansiālo atbalstu.
         -Dz. Kreišmane informēja arī par LLU finansiālajām problēmām Lielus līdzekļus LLU zaudējusi Latvijas Krājbankā. Universitātē vēl liels skaits neaizpildītu budžeta vietu. Jādomā, kā piesaistīt vairāk studēt gribētājus. Valde ieteica šim nolūkam vairāk izmantot novadu laikrakstus, iet uz skolām, sadarboties ar LLKC, izmantot iespējas, kas ļauj studentiem pēc trešā kursa studēt ārzemēs. Agronomiem pašiem jādomā par profesijas popularizēšanu.
         -A. Broks pastāstīja par situāciju mūsu īpašumā – Burtniekos, kur vietējā ciemata māju īpašnieki, kuru mājas ir uz LAB zemes, nemaksā zemes nodokli. Tādēļ LAB izveidojies liels zemes nodokļa parāds. Pašlaik nomas maksas savāc vietējo īpašnieku pārstāvis. Savāktā nauda tiks nodota galvenajam mūsu zemju nomniekam – Burtnieku zirgaudzētavas īpašniekam, kurš to samaksās. Turpmāk ar katru mājas īpašnieku tiks noslēgts atsevišķs nomas līgums, kurā būs paredzēta zemes nodokļa samaksa.


2014. gada 22. novembra valdes sēde
         -Atklājot Mātis Grīnvalds aicina sanākušos ar klusuma brīdi pieminēt un godināt mūžībā aizgājušo LAB Goda biedru ARTURU PRIEDĪTI.
         -Valde sirsnīgi sveic LAB viceprezidenti DZIDRU KREIŠMANI ar saņemto apbalvojumu – Latvijas Republikas Ministru kabineta ATZINĪBAS RAKSTU.
         -M. Grīnvalds informē par pēdējo mēnešu notikumiem – konkursa SĒJĒJS laureātu apbalvošanu un pasākumu Viļānu lauku dienās, atbalstu studentu filmai par lauku jauniešiem. Jaunajā Latvijas Republikkas Saeimā ievēlēti trīs agronomi – LAB valdes locekle Janīna Kursīte, mūsu biedrs Valters Dambe un Armands Krauze.
         -LAB nosūtījusi Zemkopības ministram vēstuli, kurā iebilst par tām plānotajām izmaiņām platību maksājumu noteikšanā, kas saistītas ar zālāju appļaušanu.
         -Valde apspriež nākamajā gadā veicamo – gatavošanos 19. – 20. februāra zinātniski praktiskajai konferencei Jelgavā, žurnāla „ZEME un TAUTA” izdošanu, dzimtu saieta sarīkošanu BURTNIEKOS, izstrādāto meža platību atjaunošanu Burtnieku īpašumā, iespēju izveidot TV raidījumu par Latvijas Agronomu biedrību un citiem uzdevumiem.
         -Sēdes noslēgumā notika diskusija par lauksaimnieciskās izglītības jautājumiem valstī un par nepieciešamību veicināt agronomisko pamatzināšanu apgūšanu Latvijas zemniekiem.


2014. gada 10. oktobra valdes sēde
         -Valdes sēdē par LAB viceprezidentiem ievēlēja – Dzidru KREIŠMANI, Valdi DZENI un Arnoldu JĀTNIEKU.
         -Valde vienojās 2015. gadā turpināt žurnāla „ZEME un TAUTA’ izdošanu.
         -VALDE nolēma „ERNESTA SOVERA” balvu piešķirt žurnālistei Dainai BRUŅINIECEI.
         -VALDE pieņēma „ AICINĀJUMU. PRESEI, RADIO UN TELEVĪZIJAI” - plašāk un daudzpusīgāk informēt sabiedrību par lauku un lauksaimniecības jautājumiem.
         -Projekta „Jaunie laiki 2” pārstāvji demonstrēja ar LAB atbalstu izveidoto videofilmu ‘BRAUCAM UZ LAUKIEM””
         -Biruta JANSONE pastāstīja par iespaidiem KANĀDĀ, uz kurieni Skrīveru zinātnieki bija aizbraukuši, lai redzētu, kā viņu izveidotās zālaugu šķirnes tiek audzētas gan izmēģinājumu laukos, gan zemnieku tīrumos.


2014. gada 11. aprīļa valdes sēde
         - LAB valde iepazinās ar Sigitu Stakli - pirmo LLU LF studenti, kura saņēmusi LAB stipendiju. Viņa pastāstīja, ka stipendija bijusi atbalsts studijām un prakses vietas izvēlei, kā arī iepazīstināja ar prakses laikā Latvijas Valsts Augļkopības institūtā iegūtajām zināšanām.
         -Valde nolemj finansiāli atbalstīt Valmieras augstskolas studentu projektu „Jaunie lauki 2.0”, kura rezultātā tiks uzņemta īsfilma, kas paredzēta jauniešiem lauku un lauksaimniecības popularizēšanai.
         -Valde nolemj „JĀŅA AUSEKĻA” balvu piešķirt LLU LF studentei Almai Spangerei.
         -Valde nolemj LAB balvu „ZELTA VĀRPA” piešķirt LLKC darbiniecēm, agronomēm Ievai Lipinai un Eleonorai Maisakai.
         -Valde nolemj atbalstīt LLU LF Studentu pašpārvaldes organizētās„ Agronomu dienas 2014” Jelgavā, šī gada maijā.


2014. gada 14. februāra valdes sēde
         - Valdes sēdes dalībniekus ar savu projektu iepazīstināja Valmieras augstskolas žurnālistikas nodaļas pēdējā kursa studenti V. Austrate un O. Brasliņš. Viņi sociālajos tīklos, video sižetos un tikšanās reizēs aicina jauniešus saistīt savu dzīvi ar laukiem, stāstot, kādas nākotnes perspektīvas piedāvā darbs lauksaimniecībā, cik dzīve laukos var būt interesanta un daudzveidīga. Projekta realizācijā piedalījies arī valdes loceklis M. Jātnieks.
         - Valde uzskata, ka studenti uzsākuši labu darbu, atgādina, ka lauksaimniecība nav tikai lauksaimnieciskā ražošana, bet ar to saistītas daudzas nozares un plaša industrija. Aicina sadarboties ar Latvijas mazpulku organizācijām.
         - Lai LAB valde varētu atbalstīt atbilstošas īsfilmas uzņemšanu, jauniešiem jāsagatavo konkrēts projekts ar pamatojumu un izmaksām.
         - LAB revidente I. Gūtmane iepazīstināja valdi ar 2013. gada pārskatu un norādīja uz vairākiem trūkumiem un kļūdām, kuras valdes locekļi pieļāvuši naudas dokumentu noformēšanā.
         - Dz. Kreišmane pastāstīja par gatavību LLU Lauksaimniecības fakultātes, Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas konferencei „Ļīdzsvarota lauksaimniecība” 2014.gada 20. un 21. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā.
         - Dz.Kreišmane nodeva LAB valdei plašu, interesantu agronoma Jāņa Alkšņa atmiņu stāstījumu.


2014. gada 10. janvāra valdes sēde
         -LOSP valdes priekšsēdētāja vietnieks ARMANDS KRAUZE raksturoja , kā Latvijā tiek apsaimniekotas un izmantotas lauksaimniecības un mežu zemes un informēja par portālā „manabalss.lv” ievietoto iniciatīvu „LATVIJAS ZEME LATVIJAS PILSOŅIEM „., kas izveidota, lai panāktu tautas nobalsošanu par Latvijas lauksaimniecības un meža zemju saglabāšanu Latvijas pilsoņu īpašumā.
         -Valde šo iniciatīvu atbalstīja un aicinās savus biedrus un visus agronomus to parakstīt.
         -VALDE lēma LAB biedru naudas maksājumus turpmāk noteikt euro valūtā šādā apmērā : strādājošiem biedriem – 5 ( pieci) euro gadā, studentiem, pensionāriem – 2(divi) euro gadā, kolektīvajiem biedriem – 70 ( septiņdesmit) euro gadā.
         -VALDE uzdeva A. LEŠINSKAI un A. JĀTNIEKAM sagatavot vēstuli lauksaimnieku organizācijām par LAB iebildumiem, viedokli un rekomendācijām par jauno „Nitrātu direktīvu” un ar to saistītajiem jautājumiem.


2013. gada 22. novembra valdes sēde
         -2013. gada valdes sēdē valde apstiprināja Latvijas Agronomu biedrības 2014. gadā plānotās biedrības aktivitātes.
         -M. Grīnvalds informēja par biedrības finansēm.
         -VALDE atbalstīja A. Broka priekšlikumus par jauna nomas līguma ar lielāko LAB zemju nomnieku - „Burtnieku zirgaudzētava” - nosacījumiem. Nomas maksu noteiks 50 eiro ( 35 lati) par nomātās zemes hektāru, tā jānomaksā līdz tekošā gada 20. decembrim. Līgumā par maksājumu kavējumu paredzēs soda naudas procentus. Turpināsies nomas līgumu slēgšana ar jauniem zemes nomniekiem.
         -Jauno līgumu noslēgs vēl šajā gadā.


2013. gada 18. oktobra valdes sēde
         -M. Grīnvalds informē valdi par LAB darbību vasaras mēnešos : Baltijas valstu agronomu konferenci Kurzemes pusē, jaunā LAB stipendiāta izvēli - šogad LAB stipendiju saņem LF 4. kursa students Uģis Ozoliņš, lauksaimnieciskās izglītības 150 gadu atzīmēšanu LLU, pasākumu „Lauku ienāk pilsētā”, dalību Latvijas Mazpulku sanāksmē.
         -LAB sniegusi atbalstu Priekuļu laukaugu selekcijas institūtam grāmatas „Gadsimts lauksaimniecības pētījumos un selekcijā” izdošanai. Nākamgad atbalstīsim Bisenieka fonda ieceri Jāņa Bisenieka 150 gadu jubilejā Jelgavā izvietot viņa krūšu tēlu un arī grāmatas par pirmo Jelgavas – Latvijas lauksaimniecības akadēmijas rektoru Pāvilu Kreišmani – Kveldi izdošanu.
         -Šī gada ERNESTA SOVERA balvu valde nolemj piešķirt agronomam Rihardam Krastiņam, fonda „Latvijas lauksaimniecības attīstība” valdes priekšsēdētājam un vērienīgo pasākumu - „Traktordiena”, un „Lauki ienāk pilsētā” organizētājam.
         -Valde kārtējo reizi secina, ka LAB zemes īpašuma BURTNIEKOS nomnieki saimnieko slikti. Valde lemj ar jauno gadu ar nomniekiem slēgt jaunu līgumu ar stingrākām prasībām.
         -Dz. Kreišmane aicina piedalīties 2014. gada zinātniski praktiskajā konferencē Jelgavā - „Līdzsvarota lauksaimniecība „
         -Valde apspriež pēdējā laikā „Latvijas avīzē” publicētos rakstus un intervijas, kuros pausta aplama informācija par Latvijas lauksaimniecību. Valde uzskata, ka mums pašiem aktīvāk jāpopularizē sevi un savi uzskati par lauku attīstību Latvijā.
         -Runājot par zemnieku zināšanām lauksaimniecībā, valde konstatē, ka Latvijā trūkst profesionālas lauksaimnieciskās izglītības iegūšanas iespēju, arī konsultāciju dienestā maz agronomu, Radies jautājums par iespēju nodarboties ar agronomu privātpraksi, sniedzot zemniekiem nepieciešamās konsultācijas.


2013. gada 20. augusta valdes sēde
         -valdes sēde notiek Mārupes novada BĒRZKALNOS pie Agitas Pāvules.
         -Atklājot sēdi tās vadītājs Valdis Dzenis sveic Agitu jubilejā un atzīmē viņas nopelnus biedrības darbā, sevišķi dažādu LAB izdevumu sagatavošanā un izdošanā. Sēdes dalībnieki ar ziediem un labiem vārdiem sveic Agitu.
         -Nodibinājuma „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai ”valdes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš informē valdi par šī gada 14. septembra pasākumu „Lauki ienāk pilsētā „, kas notiks Rīgā Spīķeru kvartālā un Krasta ielā.
         -Aivars Broks atzīmē, ka Burtnieku zeme ir sakopta. Zemes nomnieks mums vēl parādā 1000 latu. Sīkāku pārskatu par Burtniekiem sagatavos līdz nākamajai valdes sēdei.
         -Valdis Dzenis iepazīstina valdi ar Zemkopības ministres atbildi uz LAB iesniegtajiem priekšlikumiem Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības saglabāšanai.


2013. gada 15. jūnija valdes sēde
         -LAB agronomu dzimtu saieta laikā Viļakā valdes sēdē Māris Grīnvalds informē par biedrības finansiālo stāvokli. Burtnieku zemes nomnieks kavē nomas maksājumus, bankā noguldītie līdzekļi dod niecīgu peļņu, Ir piedāvājumi izdevīgākiem ieguldījumiem.
         -VALDE PILNVARO M. Grīnvaldu izskatīt šos piedāvājumus un NOLEMJ kādu no nākamajām valdes sēdēm organizēt BURTNIEKOS , uzaicinot novada un zemes nomnieku pārstāvjus.


2013. gada 19. aprīļa valdes sēde
         -2013. gada 19. aprīlī LAB valdes sēdē piedalījās un uz sēdes dalībnieku jautājumiem atbildēja Latvijas republikas 11. Saeimas deputāts Jānis Dūklavs.
         -Runājot par zemes tirgu Latvijā, J. Dūklavs atgādināja, ka iestājoties Eiropas Savienībā, esam pieņēmuši Savienības noteikumus un no 2015. gada zemes tirgus būs jāatbrīvo no visiem apgrūtinājumiem. Reālākais ko varam darīt – nodrošināt zemniekus ar kredītresursiem. J Dūklavs uzskata, ka patreizējie noteikumi vairāk atbalsta tieši bankas, ne zemniekus.
         -Kā perspektīvu deputāts minēja piena nozari, pasaulē pieprasījums pēc piena pieaug arī tādās zemēs, kur to maz lietoja.
         -Komentējot A. Jātnieka aizrādījumu, ka pieņemts aplams likums augu aizsardzībā, ar kura palīdzību atbalstīti biškopji , deputāts atzina, ka tautsaimniecības komisija uzklausa padomdevējus un ekspertus – bet tie ne vienmēr ir pietiekami zinoši speciālisti un aicināja Agronomu Biedrību aktīvāk sekot lauksaimniecību ietekmējošu likumu sagatavošanai.
         -Tika apspriesti jautājumi par nepieciešamību saimniecībās nodrošināt pareizu augu maiņu, par atbalstu linu audzēšanai, par iespēju pašaudzētiem dārzeņiem samazināt PVN un citi.
         -VALDE atbalstīja LLU LF studentu pašpārvaldes ieteikumu un „JĀŅA AUSEKĻA” balvu piešķīra LF 3. kursa studentam Mārtiņam Vītolam.
         -Māris Grīnvalds aicināja 18. maijā piedalīties TRAKTORA DIENĀ Krimuldā un gatavoties LAB agronomu dzimtu saietam 15. jūnijā Viļakā.


2013. gada 13. februāra valdes sēde
         -2013. gada 13. februāra sēdē valde noklausījās Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītājas Kristīnes Pļaskotas informācijas par nodaļas darbu – tiek izstrādāts zemes pārvaldības likumprojekts, kas regulēs zemes tirgu un noteiks kritērijus laukaimniecības zemju un mežu iegādei. Uzdevums ir – rūpēties par lauksaimniecības zemes resursu saglabāšanu, zemes racionālu izmantošanu, saglabājot zemes piederības sasaisti ar valsts suverenitāti.
         -K. Pļaskota izsmeļoši atbildēja uz sēdes dalībnieku jautājumiem par ekspertu grupas darbu, par situāciju meliorācijā, par mežu apsaimniekošanu K. Pļaskota aicināja aktuālo jautājumu risināšanā vairāk iesaistīties agronomiem un visai sabiedrībai.
         -Valde lēma par LAB ceļojošās balvas ZELTA VĀRPA piešķiršanu. Tika ieteikti divi kandidāti – no Vidzemes un no Latgales. Valde nolēma balvu šoreiz piešķirt Latgales pārstāvim.
         -Žurnāla „ ZEME un TAUTA” redaktore Agita Pāvule iepazīstināja ar nākamā žurnāla saturu. Valde vienojās par to, kādi vēl materiāli sagatavojami.
         -M. Grīnvalds aicināja piedalīties LAB un LLU zinātniski praktiskajā konferencē 22. – 23. februārī Jelgavā. Precizē LAB 2013. gada aktivitātēs paredzēto pasākumu laikus : Baltijas valstu agronomi tiksies 12. un 13. jūlijā Kuldīgas novadā un Stendē; agronomu dzimtu saiets šovasar notiks 15. jūnijā Viļakā pie agronomu Brokānu ģimenes..


2013. gada 18. janvāra valdes sēde
         - Māris Grīnvalds ziņoja par 2012. gadā paveikto un par valdes un biedrības paredzētajām aktivitātēm 2013.gadā.
         - Aicināja valdes locekļus līdz nākamajai valdes sēdei pārdomāt un iesniegt valdei papildinājumus un precizējumus Rīgas pilsētas nodaļas sagatavotajiem priekšlikumiem par veicamajiem pasākumiem lauksaimniecībā.
         - Nodaļu pārstāvjiem un valdei vairāk jārūpējas par agronomu godināšanu – apbalvošanu ar valdības un Zemkopības ministrijas apbalvojumiem. Lūdz Valdim Dzenim uzzināt, pēc kādiem nosacījumiem varam ieteikt kandidātus apbalvošanai ar Zemkopības ministrijas medaļu „Par centību”.
         - Dzidra Kreišmane informēja par gatavošanos LLU un LAB kopīgi organizētajai zinātniski – praktiskajai konferencei, kas notiks 2013. gada 21. un 22. februārī Jelgavā. Plašāku informāciju paredzēts ievietot mājas lapā un izsūtīta LAB nodaļu parstāvjiem.
         - Aivars Broks informēja, ka mūsu zemes nomnieki Burtniekos samaksājuši visu nomas parādu par 2011. gadu, tuvākā laikā sola samaksāt nomas maksu arī par 2012. gadu. Notiek meža izstrāde.
         - VALDE atgādina, ka pamatojoties uz 2008. gada LAB 22. kongresa lēmumu un kongresā papildinātajiem LAB Statūtiem – biedru naudas maksājuma apmēru nosaka Biedrības sapulce. LAB strādājošiem biedriem biedru nauda ir noteikta 3,00 (trīs) lati gadā, pensionāriem un studentiem 1,00 (viens) lats gadā. Valdei tiek iemaksāti 30 % no iekasētās naudas. Biedrības GODA BIEDRI un biedri , sākot ar 80 gadu vecumu, biedru naudu nemaksā.


2012. gada 16. novembra valdes sēde
         - valdes sēdi atklājot, Māris Grīnvalds aicināja ar klusuma brīdi pieminēt vienu no Latvijas Agronomu biedrības atjaunošanas aktīvistiem, ilggadīgo biedrības viceprezidentu, LAB Goda biedru Ilmāru BENTU.
         -Galvenais sēdes darba kārtības jautājums – 2013. gadā plānoto biedrības aktivitāšu apspriešana. M.Grīnvalds iepazīstināja valdi ar pasākumu plāna projektu – piedalīties republikānisko pasākumu- aršanas sacensību, traktordienu, kombaindienu un novadu agronomu sanāksmju organizēšanā. Februārī kopā ar LLU organizēt zinātniski praktisku konferenci. Sekot līdzi „Burtnieku” saimniecības zemju apsaimniekošanai, turpināt biedrības balvu piešķiršanu, žurnāla „ ZEME un TAUTA” un BIĻETENU izdošanu.
         -Nākamgad pirmo reizi paredzēta LAB stipendijas piešķiršana LLU LF fakultātes studentam. 2013. gadā paredzēts piešķirt arī Jāņa Lielmaņa balvu.
         -Turpināt Agronomu dzimtu saietu organizēšanu. Nākamo dzimtu saietu paredzēts organizēt Latgalē vai Vidzemē. Vienu valdes sēdi paredzēts organizēt „ Burtniekos „

Valde atbalstīja visus plānotos pasākumus.
         - A.Jātnieks aicināja atbalstīt ierosinājumu – Latvijas radio atjaunot lauksaimniecībai veltītos raidījumus. Valde piekrita.
         -A. Broks informēja par situāciju „ Burtniekos” - Biedrības kontā par zemes nomu iemaksāti Ls.-2000, paredzams, ka šogad tiks segts zemes nomas parāds par 2011. gadu. Uzskata, ka biedrības zeme tiek pienācīgi apsaimniekota.
         -Valdes sēdes noslēgumā valdes locekļi, kas bija viesojušies citās valstīs, pastāstīja par redzēto. Atvadoties B. Jansone veltīja siltus vārdus mūsu Latvijai, apsveicot visus Latvijas dzimšanas dienā.


2012. gada 12. oktobrī valdes sēde
         - Pirms sēdes valde pulcējās Koknesē , kur LIKTEŅDĀRZĀ - kā veltījumu visām agroniomu dvēselītēm visā plašajā pasaulē - iestādīja Veimuta priedi.. Savus vēlējumus un pārdomas pie jaunā kociņa izteica Māra Mežale no Vidzemes, Andris Siliņš no Kurzemes, Arnolds Jātnieks no Zemgales, Imants Kārkliņš no Latgales, Valdis Dzenis no Viduslatvijas, Dzidra Kreišmane no Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Mārtiņš Jātnieks no topošajiem agronomiem.
         -No Kokneses valdes pārstāvji devās uz Skrīveru kapiem, kur nolika ziedus Agronomu Biedrības Goda Prezidenta Jāņa Ausekļa atdusas vietā..
         -Valdes sēde notika Skrīveru institūta telpās
         -VALDE nolēma 2012. gada ERNESTA SOVERA balvu piešķirt Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pētniecei Vijai STRAZDIŅAI.
         -VALDE papildināja LAB kopsapulces lēmumu par LAB GODA BIEDRA nosaukuma piešķiršanu ar agronomiem Kārli Vilsonu un Ēvaldu Viļumsonu..
         -Dz. Kreišmane informēja valdi , ka LLU apstiprināts Nolikums par LAB stipendiju un novembra – decembra mēnešos varēs izsludināt pieteikšanos šai stipendijai.
         -V. Dzenis aicināja agronomus palīdzēt ar priekšlikumiem Zemkopības ministrijas speciālistiem , kas gatavo Latvijas Nacionālā attistības plāna lauksaimniecības sadaļu..


2012. gada 14. septembrī notika pirmā valdes sēde pēc 24. LAB kongresa.
         - Valdes locekļi par viceprezidentiem ievēlēja Dzidru Kreišmani, Valdi Dzeni un Arnoldu Jātnieku.
         - Dz. Kreišmane iepazīstināja valdes locekļus ar LAB stipendijas nolikuma projektu. Valde to atbalstīja un nolēma sākot ar šī gada decembri LAB stipendiju 100 latu apmērā piešķirt vienam LLU LF 3. vai 4. kursa studentam, kas atbilstu minētā nolikuma nosacījumiem.
         -Valde nolēma nākamās valdes sēdes laikā -12. oktobrī Likteņdārzā Latvijas Agronomu biedrības vārdā iestādīt piemiņas koku.
         - Ar žurnāla „ZEME un TAUTA „ nākamā numura saturu valdi iepazīstināja redaktore A. Pāvule. Valde minētajam žurnāla saturam piekrita un nolēma žurnālu izdot.
         - M. Grīnvalds ierosināja veicināt LAB izdoto grāmatu izplatīšanu. Valde nolēma aktivizēt izplatīšanu gan LAB biedru vidū, gan Latvijas bibliotekām.
         - Valde pārrunāja, kas darāms, lai veicinātu sadarbību ar kaimiņu valstu un Somijas Agronomu savienībām. Nākamgad mums jāuzņem Lietuvas un Igaunijas kolēģi, plānots uzaicināt arī pārstāvjus no Somijas Agronomu savienības.


2012. gada 23. marta valdes sēde.
         - Dz. Kreišmane informēja par zinātniski praktiskās konferences ”Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija” , kas notika 2012. gada 23. un 24. februārī Jelgavā, LLU, norisi.
         - Dz Kreišmane uzskata, ka konference ir izdevusies. Vēlams nākamajos gados, rīkojot konferenci, konferencē izskatāmo jautājumu tematiku nedaudz paplašināt, veicinot sadarbību starp dažādām lauksaimniecības nozarēm.
         - Valde apsprieda LAB sadarbību ar citām lauksaimniecības organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Nolēma veicināt sadarbību ar LOSP un citām organizācijām. Jāturpina kontakti ar ārvalstu agronomu savienībām. Jāatbalsta agronomu un zinātnieku, pieredzes apgūšanai veltītie braucieni uz ārvalstu agronomu sanāksmēm.
         - LAB valde nolēma finansiāli atbalstīt LLU LF rīkotās Agronomu dienas” šī gada 15. un 16. maijā.
         - Biedrības valde nolēma LAB ceļojošo balvu „ ZELTA VĀRPA” par agronomisko atziņu un ekoloģiskās sakoptības propagandēšanu, sabiedrisko darbību un jauno zinātnieku audzināšanu piešķirt LLU LF asoc. profesorei, LAB valdes loceklei Dzidrai KREIŠMANEI .


2012. gada 10. februāra valdes sēde.
         - Valdes priekšsēdētājs Māris Grīnvalds informēja valdi par piedalīšanos Latvijas Mazpulka konferencē š.g. janvārī LU un par konferencē apspriestajiem jautājumiem.
         - LAB valde atzinīgi novērtēja valdes locekļa Aivara Broka darbību Burtniekos: noslēgts meža izstrādes līgums, panākts, ka SIA Burtnieku zirgaudzētava samaksājusi LAB nomas naudu par 2010. gadu, tiek gatavots jauns nomas līgums.
         - Panākta vienošanās ar Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu par LAB kārtējā kongresa rīkošanu 2012. gada 6. jūlijā DIŽSTENDĒ, lauku dienu laikā.
         - Valde apsprieda iespēju š.g. jūnijā organizēt braucienu uz Lietuvu, lai piedalītos lauku dienās Dotnuvā.
         - Valdes sēdes dalībnieki izstrādāja un vienbalsīgi pieņēma „Latvijas Agronomu biedrības aicinājumu”, kurā izsaka savu viedokli par situāciju Latvijas laukos un aicina visus piedalīties gaidāmajā referendumā un balsot pret divvalodību Latvijā. ( Aicinājums ievietots mājas lapā ).


2012. gada 13. janvāra valdes sēde.
         - 2012. gada 13. janvāra valdes sēdes galvenais apspriežamais jautājums – 2012. gadā plānotā LAB valdes aktivitātes. Gada sākumā svarīgākais notikums – kopā ar LLU un LMZA organizēt praktiski zinātnisko konferenci Jelgavā 23. un 24. februārī. Dz. Kreišmane pastāstīja par saņemtajiem pieteikumiem referātiem. LAB jāaicina lasīt referātus un piedalīties diskusijās praktizējošos agronomus. VALDE nolemj aicinājumu piedalīties konferencē ievietot LAB mājas lapā un lūgt nodaļu pārstāvjus aicināt tanī piedalīties aktīvākos agronomus, kas saistīti ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu. LAB saviem pārstāvjiem segs piedalīšanās maksu konferencē–15. latus katram.
         -Šis gads ir arī LAB kopsapulces – kongresa gads. Konkrēti par kopsapulces vietu un laiku paredzēts lemt nākamajā valdes sēdē februārī.
         -A. Broks informēja par sadarbību ar jaunajiem „SIA Burtnieku zirgaudzētava” īpašniekiem. Pēc nomas maksas parādu samaksas paredzēts slēgt jaunu nomas līgumu. Ir apzināti kandidāti meža izstrādei.
         -VALDE nolemj atbalstīt iepriekšējo gadsimtu latviešu agronomu dzīvei un darbībai veltītās grāmatas „No dzīves dzīvei” izdošanu.
         -Janvārī paredzēts pabeigt pagājušajā gadā plānoto – LAB biedru karšu izgatavošanu.
         -2012. gadā plānoti arī regulārie LAB pasākumi – reģionālo nodaļu agronomu sanāksmes, agronomu dzimtu saiets, LLU LF Agronomu dienas, LAB balvu piešķiršana, sadarbība ar Jauno zemnieku klubu un Latvijas mazpulkiem, piedalīšanās LOSP sēdēs, piedalīšanās Traktora dienā un aršanas pasākumos Latvijā un arī Lietuvā.


2011. gada 16. decembra valdes sēde.
         - 2011. gada 16. decembra valdes sēdē piedalījās Saeimas deputāts no partijas „Vienotība” - Edvards SMILTĒNS. Viņš ir arī savas partijas Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks, darbojas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma uzaicinājusi E. Smiltēnu veikt arī parlamentārā sekretāra pienākumus Zemkopības ministrijā.
         - Valdes sēde bija kupli apmeklēta, tanī, bez valdes locekļiem, piedalījās arī vairāki LAB Goda biedri un aktīvisti.
         - E. Smiltēns pēc profesijas ir jurists, no lauksaimniecības nozarēm līdz šim vairāk bijis saistīts ar mežsaimniecības jautājumiem.
         - Valdes sēdes laikā, atklātā diskusijā tika runāts par dažādiem lauksaimniecībā aktuāliem jautājumiem, kas satrauc Agronomu biedrības agronomus. Par platību maksājumiem un par nesamērīgi plašo lauksaimniecības zemju izpārdošanu ārzemniekiem, ko pieļauj Eiropas Savienības likumi. E. Smiltēns atzīst, ka tā ir smaga problēma. Ir panākts, ka oficiāli zemi ārzemnieki nevarēs pirkt vēl vienu gadu, bet tanī pat laikā ir jāsaprot, lai nopirktu, jābūt kādam, kas pārdod.... Diemžēl Latvijā ir pat ietekmīgas personas, kurām zeme ir tikai līdzeklis biznesam...Jāpanāk, lai mūsu zemniekiem būtu iespēja saņemt aizdevumu zemes iegādei. Pašreiz zeme Latvijā ir ļoti lēta salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ārzemnieki to izmanto un mūsu zemniekiem grūti viņus „pārsolīt”. Ļoti svarīgi ir atbalstīt jaunos zemniekus. Lai varētu veicināt zemes iegādes kreditēšanu, valstī nepieciešama kā ekonomiskā, tā politiskā stabilitāte.
         - Tika pārrunāti jautājumi par vidējās speciālās lauksaimniecības izglītības iegūšanu, par to, ka jāveido sabiedriskā doma, lai jauniešiem rastos vēlme apgūt saimniekošanai laukos nepieciešamās zināšanas. Šinī sakarībā liels darba lauks ir radio un televīzijai.
         - Agronomus uztrauc, ka arvien vairāk lauksaimniecības zemes izmanto nevis pārtikas produktu , bet gan ekoenerģijas augu ( piem. Latvijā kukurūzas) audzēšanai. Ka tas negatīvi ietekmēs augšņu auglību. E. Smiltēns uzskata to, ne tikai par Latvijas problēmu, bet par visas pasaules problēmu un cer, ka tā tiks saprātīgi risināta.
         - Pēc aktīvajām pārrunām par šiem un vēl citiem jautājumiem E.Smiltēns apsolīja par tiem informēt ministri L.Straujumu un Saeimas attiecīgās komisijas, lai Agronomu biedrības priekšlikumus varētu ņemt vērā ikdienas darbā. LAB Valde vienojās ar E.Smiltēnu, ka pēc kāda laika viņš atkal piedalīsies valdes sēdē, uzklausīs agronomus un informēs par stāvokli minēto problēmu risināšanā.

Nākamā valdes sēde jau 2012. gadā, 13. janvārī.


2011. gada 11. novembra sēde.
         - M. Grīnvalds un A. Broks informē valdi par situāciju Burtniekos. Viņi abi piedalījušies ilggadīgā „SIA Burtnieku zirgaudzētava” saimniecības direktora Jāņa Juraša bēru ceremonijā un tikušies ar Jāņa Juraša dēliem – viņa darba turpinātājiem. Mūsu sadarbība turpināsies, tiek precizēta saimniecības nomātā platība un nomas maksas parādi. Ar 2012. gadu slēgsim jaunu līgumu.
         - Cērtamo mežu dastošana pabeigta, pēc ciršanas biļetes saņemšanas tiks rīkots konkurss.
         - Valde lemj par zemes gabala , kas atrodas zem veikala, pārdošanu.
         - M. Grīnvalds atzinīgi novērtē 1. novembrī Lielvircavā notikušās aršanas sacensības, līdzīgus pasākumus organizēsim arī turpmāk.
         - Valde apspriež 2012. gada februārī kopīgi ar LLU organizējamo zinātniski – praktisko konferenci un gatavošanos kārtējam LAB kongresam.


2011. gada 14. oktobra sēde.
         - 2011. gada 14. oktobra sēdē valde šī gada Ernesta Sovera balvu piešķīra agronomei Mārai KILĒVICAI.
         - Valde nolēma finansiāli atbalstīt Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas pēdējā rektora (1944.) Dr. agr. Makša Eglīša dzīvei un darbam veltītās grāmatas izdošanu un Jauno zemnieku kluba projekta vadības kursu semināru.
         - Vienojās jaunās LAB biedra kartes izgatavot bez fotogrāfijām. Līdz novembrim jāpabeidz biedru sarakstu precizēšana.
         - M. Grīnvalds atgādināja par pasākumu „Mācību diena ARKLI no teorijas līdz praksei”, kas notiks SIA LIELVIRCAVA AGRO laukā 1. novembrī.
         - A. Silmale iepazīstināja ar 2011. gada rudens BIĻETENA Nr. 10. saturu.’


2011. gada 17. septembra valdes sēde.
          1.Valdes priekšsēdētājs Māris Grīnvalds
                           -Agronomu biedrības valdes vārdā apsveica LAB revidenti Ivetu GŪTMANI ar lauksaimniecības zinātņu doktores disertācijas aizstāvēšanu;
                           -informēja valdes locekļus par atsākušos sadarbību ar kaimiņvalstu – Igaunijas un Lietuvas agronomu organizācijām un par šovasar notikušo Latvijas un Lietuvas agronomu braucienu uz Igauniju.

         2. M. Grīnvalds un A. Broks informēja, ka apsekojuši LAB mežu īpašumus BURTNIEKOS. LAB mežu inventarizācija ir pabeigta. Noskaidrotas platības, kur nepieciešama kailcirte ( tai rīkos izsoli) un sanitārā cirte. Nelielai platībai pieteikušies pircēji.

         3. VALDE nolēma pārdodamajai zemei, pārdošanas cenas noteikšanai, veikt tās novērtēšanu. Oktobra valdes sēdē aicināt A. Broku informēt kā „Burtnieku Zirgaudzētava SIA” veic nomas naudas maksājumus biedrībai.

         4. M. Grīnvalds aicināja agronomus atbalstīt 1. novembrī plānotās aršanas sacensības, kā arī līdz oktobra valdes sēdei pārdomāt izvirzāmos kandidātus „Ernesta Sovera balvai” un Zemkopības ministrijas un Latvijas valsts apbalvojumiem.


2011. gada 02. jūlija valdes sēde: notika Codes pagasta 'VAIDELOTĒS' LAB agronomu dzimtu saieta laikā.
         - Sēdes dalībnieki noklausījās valdes priekšsēdētāja M.Grīnvalda informāciju par pēdējām LAB aktivitātēm, par žurnāla „Zeme un Tauta” jauno numuru, par LAB pārstāvju piedalīšanos Traktoru dienā un Latvijas mazpulka pasākumos. Revidente Iveta Gūtmane iepazīstināja ar biedrības finansiālo stāvokli, bet Aivars Broks pastāstīja par situāciju Burtniekos.


2011. gada 15. aprīļa valdes sēde:
         - VALDE nolemj 2011. gadā LAB ceļojošo balvu „Zelta vārpa „ piešķirt Dunalkas pagasta agronomu GRIEZĪŠU – FLAKŠU dzimtai.
         - Apspriež Zemkopības ministram J. Dūklavam un 10. Saeimai adresēto LAB vēstuli par meliorācijas sistēmu stāvokli Latvijā.
         - A. Broks informē par situāciju Burtnieku saimniecībā, līdz maijam tiks pabeigti mežu inventarizācijas plāni.


2011. gada 18. marta valdes sēde:
         - Zemkopības ministrijas speciālisti V. Pētersons un Ē. Griķītis informē par stāvokli meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā Latvijā.. Pēc jaunā Meliorācijas likuma un MP noteikumiem, koplietošanas sistēmu uzraudzību Lauku atbalsta dienests nodevis pašvaldībām. Katastrofāli trūkst. gan līdzekļu, gan speciālistu, kas kontrolētu meliorācijas sistēmu izmantošanu, kopšanu, atjaunošanu. Kopējās diskusijās valde atzīmē trūkumus arī mežu meliorācijā, polderu būvju uzturēšanā u. c. Stāvoklis nozarē ļoti smags, trūkst sapratnes un atbalsta.
         - VALDE apņemas palīdzēt aktualizēt un pierādīt meliorācijas nenovērtēto nozīmi Latvijas lauksaimniecībā VALDE pēc LLU LF ierosinājuma šī gada Jāņa AUSEKĻA balvu piešķir LLU LF 2. kursa studentei Daigai Ziediņai.
         - Žurnāla „ ZEME un TAUTA” redaktore iepazīstina ar jaunā žurnāla saturu. Valde atbalsta žurnāla saturu, paredzētās ilustrācijas, māksliniecisko noformējumu. Nolemj saturu papildināt ar informāciju par jauno Jāņa Ausekļa balvas laureāti, par mazpulkiem, par Jauno zemnieku klubu.
         - VALDE vienojas agronomu dzimtu saietu rīkot 2. jūlijā Bauskas pusē.


2011. gada 11. februāra valdes sēde:
         - Valde uzklausīja Valsts augu aizsardzības dienesta direktores Kristīnes Kjago un VAAD Agroķīmiskā departamenta vadītājas Skaidrītes Rulles informāciju par izmaiņām dienesta darbā pēc reorganizācijas. Izraisījās aktīvas debates. Valdes locekļi noraizējušies par situāciju valstī augšņu agroķīmiskajā apsekošanā, kas pēc VSIA „Agroķīmisko pētījumu centra” likvidācijas jāveic Valsts Augu aizsardzības dienestam. Augšņu agroķīmiskā izpēte ir pamats skābo augšņu kaļķošanai un racionālai mēslošanas līdzekļu izmantošanai. Valde vienojās ar VAAD vadību, ka dienesta speciālisti piedalīsies nākamgad paredzētajā LAB un LLU organizētajā zinātniski praktiskajā konferencē par šiem jautājumiem. LAB valde nolēma sagatavot vēstuli Zemkopības ministram un LR Saeimai par nepieciešamību Latvijā atbalstīt augšņu agroķīmisko izpēti.


2011. gada 14. janvāra valdes sēde:
         - pirmajā šī gada valdes sēdē Valdes priekšsēdētājs M.Grīnvalds LAB Goda biedriem A. Siliniecei un J. Skroderim pasniedza LAB ATZINĪBAS RAKSTUS.
         - VALDE atbalstīja papildinātās un precizētas valdes 2011. gada aktivitātes.


2010. gada 17. decembra valdes sēde:
         - Šī gada pēdējā LAB valdes sēdē valde uzklausīja LAB zemes nomnieka –SIA „Burtnieku Zirgaudzētava” direktora J. Juraša ziņojumu par zirgaudzētavas perspektīvām un nomāto zemju izmantošanu.
         - Valde apstiprināja 2011. gadā paredzēto aktivitāšu plānu.


2010. gada 12. novembra valdes sēde:
         - 2010. gada 12. novembra valdes sēdē M. Grīnvalds pastāsta par sarīkojumu, kas tika rīkot sakarā ar J. Lielmaņa balvas pasniegšanu un par ražas svētku norisi Vecaucē
         - Dz. Kreišmane aicina iesniegt priekšlikumus jaunajam agronoma profesijas standartam. Paredzēta ciešāka sadarbība starp LAB un LLU LF. Jelgavā tiks meklētas telpas LAB materiālu, literatūras, albumu un arhīva uzglabāšanai. Nākamgad pavasarī kopīgi tiks rīkota zinātniski praktiska konference, kas veicinās LAB iestāšanos Eiropas Agronomu savienībā.
         - A. Broks informē par nepieciešamību pasūtīt jaunu LAB īpašumā esošā meža inventarizāciju. Nomnieks joprojām nav samaksājis nomas maksu.
         - Valde nolemj nākamajā valdes sēde pieaicināt Burtnieku saimniecības, kas ir galvenā LAB zemju iznomātāja, vadību.


2010. gada 15. oktobra valdes sēde:
         - Valdes sēde 2010. gada 15. oktobrī notika LAB pieredzes brauciena laikā Alūksnes novadā. Valde nolemj šī gada Ernesta Sovera balvu piešķirt Skrīveru zinātniecei Birutai Jansonei. Agita Pāvule iepazīstina ar žurnāla „Zeme un Tauta” sagatavošanas gaitu, bet A. Silmale ar jaunākā Biļetena saturu.


2010. gada 8. septembra valdes sēde:
         - Valde par viceprezidentiem ievēl Valdi Dzeni, Dzidru Kreišmani un Ernestīni Ruju.
         - Valde apspriež LAB kongresā pieņemtās rezolūcijas projektu. Precizēto rezolūciju valde apstiprinās oktobra sēdē.


2010. gada 12. jūnijā LAB valdes sēde:
         - notiek LAB dzimtu saieta laikā ALOJĀ.
         - Valde apspriež 16. jūlija kongresa norisi un kongresa sagatavošanai nepieciešamos darbus.


2010. gada 14. aprīļa valdes sēde:
         - LAB valde ceļojošo biedrības balvu ZELTA VĀRPA piešķir LAB Balvu nodaļas izvirzītajai kandidātei - agronomei Regīnai Kuļšai.
         - Sakarā ar to, ka 5. jūnijā, kad bija plānots agronomu dzimtu saiets, notiks Bulduru tehnikuma jubilejas sarīkojums, dzimtas uz saietu Alojā nolemj aicināt 12. jūnijā.
         - Valde vienojas par viesiem, kurus aicināt piedalīties LAB kongresā-kopsapulcē. Paredzēts izsūtīt ielūgumus ar aicinājumu piedalīties kongresā: Zemkopības ministram, LLU LF dekānei, kaimiņvalstu agronomu biedrībām, sadarbības partneriem no citām organizācijām, LAB Goda biedriem, balvas Zelta Vārpa laureātiem un agronomiem, kuriem kongresa laikā paredzēts piešķirt LAB Goda biedra nosaukumu.
         - Valdes locekļi precizē kongresa- kopsapulces darba kārtību: Jāņa Ausekļa piemiņas grāmatas atvēršanas norisi un citus ar sapulci saistītus jautājumus.
         - Valde lūdz A.Silmalei līdz mēneša beigām saistīties ar LAB valdes novadu pārstāvjiem un rajonu nodaļu vadītājiem un precizēt sagaidāmo dalībnieku skaitu kongresā - kopsapulcē.
         - E. Ruja LAB valdi iepazīstina ar šī pavasara plānoto Agronomu dienu norisi
         - A. Broks informē, ka piedalīsies kā LAB pārstāvis Lielajā talkā 24. aprīlī Burtnieku pagasta sakopšanā.


2010. gada 10. marta valdes sēde:
         - A.Pāvule iepazīstināja ar LAB Goda prezidenta Jāņa Ausekļa piemiņas grāmatai iesūtītajiem materiāliem. Grāmatu paredzēts izdot 500 eksemplāros līdz LAB kopsapulcei jūlijā. Valde vienojas par grāmatas formātu, ilustrāciju izvietojumu, vāka noformējumu. Nolemj par grāmatas korektori uzaicināt Intu Kārkliņu, par mākslinieci Lauru Akmeni.
         - R. Heniņš aicināja valdes locekļus piedalīties mājas lapas izveidē, iesūtīt materiālus par aktivitātēm novados. Novadu pārstāvjiem sarakstei tiek izsniegtas jaunās LAB veidlapas un LAB biedru apbalvošanai - Atzinības rakstu blankas.
         - B. Jansone piedāvā apspriešanai Zemkopības ZI ieteikto LAB kongresa – kopsapulces norises plānu: kopsapulce paredzēta divas dienas. Pulcēšanās š.g.16.jūlijā pulksten 11.00 Skrīveros pie Institūta, tad seko Skrīveru kapos pieminekļa atklāšana pie Jāņa Ausekļa kapa vietas.
         - Pusdienas. Pēc pusdienām plkst.14.00 Jāņa Ausekļa piemiņas grāmatas atvēršana . Pēc tās oficiālie kopsapulces pasākumi – ziņojumi un debates.
         - Pulksten 19.00 sākas saviesīgā daļa – priekšnesumi, uzkodas, mūzika , dejas...
         - Otrā dienā – 17. jūlijā Skrīveru zinātnieku izmēģinājumu lauku apskate un ekskursija uz Likteņdārzu.
         - V. Sproģe informēja, ka agronomu dzimtas Alojā gaida š.g. 5. jūnijā, precīzāka informācija būs Biļetenā un mājas lapā.
         - I. Kārkliņš iesniedza savas nodaļas priekšlikumu par LAB ceļojošās balvas „Zelta Vārpa” piešķiršanu, savs kandidāts ir arī A. Siliņam. Par balvas piešķiršanu paredzēts izlemt valdes sēdē maijā.


2010. gada 13. janvāra valdes sēdē:
         - JĀŅA AUSEKĻA vārdā nosaukto balvu vienbalsīgi piešķīra LLU LF laukkopības nozares 3. kursa studentei Ievai Kreicbergai;
         - R. Heniņš informēja valdi, ka LAB zemes īpašuma nomnieks „Burtnieku zirgaudzētava SIA „ izpildījis sakarā ar nomas maksu parakstīto vienošanos;
         - valde izskatīja un apstiprināja 2010. gada LAB valdes aktivitāšu plānu un tā realizācijai paredzētās izmaksas; .
         - E. Ruja un A. Broks iepazīstināja valdi ar Dabas fonda projektiem, kurus paredzēts īstenot Igaunijas un Lietuvas pierobežas rajonos.

2010. gada 10. februāra valdes sēdē:
         - apsprieda LAB veidojamās mājas lapas sadaļas un to saturu;
         - V. Sproģe informēja valdi, ka ir sazinājusies ar Limbažu agronomiem, kas vasarā uzņemsies agronomu dzimtu saieta saimnieku lomu. Dzimtu tikšanās paredzēta Alojā un Staicelē. Valde iesaka agronomu dzimtu saietu rīkot jūnija mēneša pirmās nedēļas nogalē;
         - valde apsprieda kā atzīmēt biedrības 90-to dibināšanas gadskārtu vasarā paredzētajā LAB kopsapulcē – kongresā. Sapulces dienā paredzēts atklāt pieminekli J. Auseklim un viņam veltīto grāmatu, noklausīties valdes priekšsēdētāja atskaiti, revidenta ziņojumu un organizēt LAB vadības vēlēšanas. Nolēma līdz nākamajai valdes sēdei precizēt kongresa norises laiku un pasākumi secību. Par vēlamāko kongresa organizēšanas laiku uzskata jūlija mēnesi;
         - valde izskatīja un vienojās par tipogrāfiski pavairojamiem biedrības materiāliem - veidlapām un Atzinības rakstiem;
         - A. Silmale iepazīstināja valdi ar 2010. gada pavasara Informatīvajā biļetenā publicējamiem materiāliem;
         - E. Ruja aicināja LAB pārstāvjus piedalīties Jauno Zemnieku Kluba kongresā. Valde uzaicina JZK kongresā biedrību pārstāvēt A.Lešinsku.
         - R. Heniņs iepazīstināja ar Madonas nodaļas vadītāja M. Kalniņa vēstuli, kurā viņš aicina LAB piedalīties pensijas likuma izmaiņu sagatavošanā, lai aizstāvētu lauksaimniecības tehnikumu absolventu tiesības. Valde nolēma šo ierosmi atbalstīt;
         - valde piekrita Burtnieku novada pašvaldībai, publiskas laivu piestātnes izveidošanai, iznomāt zemi ezera krastā 1,5 ha platībā.

      


      Pēdējās aktualitātes
    
      "Konkurss Mazpulkiem"
    
      Valdes sēdes
    
      Informatīvie Biļeteni
    
      Ziņas no nodaļām
    
      Tas var Jūs interesēt
    
      Rakstu arhīvs
        www.zm.gov.lv
    Noderīga informācija par aktuālāko
    
    www.vidm.gov.lv
    Viss par vides un dabas aizsardību
    

    © 2023 Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv